SOTE-rahoitusuudistus mahdollistaa toiminnan tehostamisen

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama parlamentaarinen sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitustyöryhmä on 26.3.2015 julkaissut vaihtoehtoja nykyisen monikanavarahoituksen purkamiseen. 

Vaihtoehdoissa pohditaan, miten eri lähteistä tulevat rahat voitaisiin koota yhteen kanavaan. Työryhmän malleissa ei oteta kantaa rahojen käyttöön liittyviin ratkaisuihin, kuten järjestelmiin tai toimijoihin. 

Lääketeollisuus ry:n mielestä rahoituksen kehittäminen mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tehostamisen.

”Lääketeollisuus ry lähtee siitä, että rahoitusmuutokset on toteutettava tavalla, joka mahdollistaa potilaille oikea-aikaisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon asuinalueesta riippumatta sekä avo- että laitoshoidossa. Uusia kustannustehokkaita lääkkeitä tulee käyttää hyväksi lääkehuollon ja terveyspalveluiden toteuttamisessa”, sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio.

Lääketeollisuus ry:n mielestä rahoitusuudistuksen toimeenpanossa on muistettava avohoidon lääkkeitä käyttävien potilaiden tarpeet ja vältettävä tarpeettomia päällekkäisiä hallintokustannuksia, joita alueellisesti hajautetut korvausratkaisut synnyttävät.

”Siksi Suomessa on jatkossakin oltava yksi kansallinen lääkekorvausjärjestelmä”, Merikallio sanoo.

Jotta kokonaisuudesta tulee hyvä, potilaat olisivat tasaveroisessa asemassa asuinpaikasta riippumatta ja lääkkeiden Kela-korvaukset tukisivat sosiaali- ja terveydenhuoltoa parhaalla mahdollisella tavalla, lääkekorvausjärjestelmän rakennetta on kehitettävä edelleen niin, että korvauksia kohdistetaan paljon lääkkeitä käyttäville.

Ratkaisut asiassa tehdään vasta seuraavalla hallituskaudella yhdessä sote-hallinnon uudistamispäätösten kanssa.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jussi Merikallio, Lääketeollisuus ry

puh. 050 667 48

Lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry

puh. 040 533 0666

STM:n tiedote 

Raportti 2015:19

Tiivistelmä mallivaihtoehdoista

 

Lyhyesti
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama parlamentaarinen sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitustyöryhmä julkaisi 26.3.2015 vaihtoehtoja nykyisen monikanavarahoituksen purkamiseen.
Vaihtoehdoissa pohditaan, miten eri lähteistä tulevat rahat voitaisiin koota yhteen kanavaan. Työryhmän malleissa ei oteta kantaa rahojen käyttöön liittyviin ratkaisuihin, kuten järjestelmiin tai toimijoihin.
Lääketeollisuus ry:n mielestä rahoitusuudistuksen toimeenpanossa on vältettävä tarpeettomia päällekkäisiä hallintokustannuksia, joita alueellisesti hajautetut korvausratkaisut synnyttävät.
26.3.2015