Suomalaiset lääkärit: Suomessa tehtävä lääketutkimus tärkeää, ajanpuute ja byrokratia esteenä

Lääketeollisuus ry

Suomalaiset lääkärit pitävät lääketutkimusten tekemistä Suomessa erittäin tärkeänä. Lääkärit näkevät, että tutkimukset ovat myös suomalaisten potilaiden etu. Tulokset käyvät ilmi lääkeyhtiö MSD Finlandin teettämästä kyselytutkimuksesta, johon haastateltiin yhteensä 300 terveyskeskus-, työterveys- ja erikoislääkäriä.

Suomessa tehtävien kliinisten lääketutkimusten määrä on vähentynyt voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tästä huolimatta lääkärit pitävät Suomessa tehtävää kliinistä lääketutkimusta edelleen tärkeänä: näin ajattelee yhdeksän kymmenestä suomalaisista lääkäreistä. Myös lääkäreiden kokemukset tutkimuksen tekemisestä ovat pääosin hyviä.

Lääketutkimuksilla nähdään olevan monia hyötyjä. Lääkärit arvostavat erityisesti sitä, että Suomessa on käytössä myös suomalaisilla potilailla tutkittuja lääkkeitä. Tätä mieltä on kahdeksan kymmenestä lääkäreistä. Lisäksi yhdeksän lääkäriä kymmenestä kokee, että kliinisen lääketutkimuksen tekeminen Suomessa mahdollistaa ja helpottaa uusien lääkkeiden nopeaa ja turvallista käyttöönottoa hoitotyössä.

 

Suomessa tehtävä lääketutkimus on siis myös suomalaisten potilaiden etu. Lisäksi lääkärit pitävät lääketutkimuksia hyvänä asiana niihin osallistuville potilaille. Lääketutkimuksiin osallistumalla potilaat voivat saada sairauteensa hoitoa, joka ei ole vielä laajassa käytössä.

Tulokset heijastavat suomalaisia mielipiteitä laajemminkin, sillä myös suomalaiset potilaat arvostavat Suomessa tehtävää lääketutkimusta. MSD:n vuonna 2012 tekemän tutkimuksen mukaan näin ajattelee yhdeksän kymmenestä suomalaisesta.

 

Lääkäreiden toivelistalla enemmän aikaa ja resursseja

Vaikka lääkärit pitävät Suomessa tehtävää lääketutkimusta tärkeänä ja niihin osallistumista hyvänä asiana, lääketutkimuksen tekemiselle nähdään olevan myös useita esteitä. Omalle osallistumiselle merkittävimpänä esteenä pidetään ajan puutetta. Erittäin tai melko tärkeänä esteenä sitä pitää kuusi kymmenestä lääkäristä.

Yleisesti ottaen Suomessa tehtävien lääketutkimusten määrän vähenemisen syiksi mainittiin taloudellinen tilanne, ajan puute ja byrokratia. Keinoina lääketutkimuksen määrän lisäämiseksi lääkärit nostivat vastaavasti esiin byrokratian vähentämisen sekä rahan ja resurssien lisäämisen.

 

Lääketutkimukset toteutetaan usein yhteistyössä lääkeyhtiöiden ja lääkärien kanssa. Suomalaiset lääkärit eivät pääsääntöisesti koe tätä ongelmallisena: vain kaksi kymmenestä oli sitä mieltä, että lääkäreiden ja lääkeyhtiöiden välistä yhteistyötä pitäisi vähentää. Yhteistyöhön suhtaudutaan muutenkin positiivisesti. Käytännössä kaikki lääkärit ovat osallistuneet lääkeyhtiöiden järjestämiin koulutuksiin ja kahdeksan kymmenestä piti niitä hyödyllisinä.

 

"Lääkärien kanssa tehty yhteistyö on tärkeä osa MSD:n toimintaa Suomessa. Lääkäreiden tapaan uskomme, että tutkimukset ovat etenkin suomalaisten potilaiden etu. Siksi haluamme kannustaa suomalaisia lääkäreitä tutkimuksen tekoon. Pyrimme MSD:ssä yksinkertaistamaan tutkimusten toimintaympäristöä omalta osaltamme ja edistämään kansainvälisten lääketutkimuksien saamista Suomeen", MSD Finlandin yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Petri Lehto sanoo.

 

 Lisätietoja: Yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Petri Lehto, MSD Finland Oy, p. (09) 804 65 275 tai 050 387 8068

 

Kyselytutkimuksen toteutti IROResearch lääkeyhtiö MSD:n toimeksiannosta lokakuussa 2015. Kyselytutkimuksessa haastateltiin yhteenä 300 lääkäriä eri puolilta Suomea. Vastaajina oli 100 erikoislääkäriä, 100 työterveyslääkäriä ja 100 terveyskeskuslääkäriä. Tutkimuksen kokonaistulos on painotettu vastaamaan lääkäriryhmien todellisia kokoja.

 

 

16.12.2015