Suomella hyvät edellytykset kansainvälisiin rekisteritutkimuksiin

Kansainvälinen kiinnostus RWE-tyyppisiin rekisteritutkimuksiin on kasvamassa. Suomella on hyvä mahdollisuus saada osansa kasvavista rekisteritutkimusinvestoinneista, kunhan toimintaympäristön ketteryydestä ja suomalaisesta erityisosaamisesta pidetään kiinni. Tämä selviää Lääketeollisuuden tutkimussäätiön tilaamasta selvityksestä.

Tavoite tiedolla johtamisesta on tuonut uudenlaisen kiinnostuksen suomalaiseen rekisteriaineistoon. Erityisen kova kiinnostus on Real World Evidence (RWE) -tyyppiseen tutkimukseen, jossa selvitetään muun muassa uusien hoitojen vaikuttavuutta rekisteritiedon avulla.

Lääketeollisuuden tutkimussäätiö teetti MedEnginellä selvityksen, jonka tavoitteena oli rakentaa kokonaiskuvaa Suomessa tehtävän rekisteritutkimuksen mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta. Kaksiosainen selvitys hyödyntää yhdistyksen keväällä toteuttaman jäsenkyselyn tietoja ja yhdistää ne noin 20 terveysalan yrityshaastatteluun.

Selvityksen mukaan Suomella on kaikki mahdollisuudet pärjätä kansainvälisessä kilpailussa, mutta tämä edellyttää mahdollistavaa lainsäädäntöä, kuten sote-tiedon toissijaisen käytön lakia. Lainsäädännön lisäksi on panostettava tietovarantojen kehittämiseen ja terveysdatan laatuun.

Suomessa on myös varmistettava, että meillä on tulevaisuudessa riittävästi tutkijoita, ja heillä aikaa tehdä tutkimustyötä. Kliinisen osaamisen lisäksi tarvitsemme entistä enemmän huipputason analytiikkaosaamista.

Selvityksestä ilmeni myös, että RWE-tutkimusten saaminen Suomeen edellyttää nykyistä parempaa ymmärrystä kansainvälisen lääketeollisuuden strategisista tutkimustarpeista sekä Suomen osaamisen aktiivista markkinointia.

MedEnginen tutkimusraportti

Suomenkielinen tiivistelmä raportista.

27.11.2018