Suomessa Pohjoismaiden halvimmat alkuperäislääkkeet

Suomessa alkuperäislääkkeiden tukkuhinnat ovat Pohjoismaiden halvimmat, selviää Tanskan terveysministeriön julkaisemasta raportista. Patentista vapautuneet lääkkeet ovat taasen keskimääräistä kalliimpia.

 

Tanskalaisministeriön raportin mukaan lääkkeiden tukkuhinnat ovat Suomessa Tanskaa, Ruotsia, Norjaa ja Irlantia halvempia. Selkeimmin ero näkyy alkuperäislääkkeiden kohdalla. Selvityksessä lasketun indeksin mukaan Suomessa alkuperäislääkkeiden tukkuhinnat ovat 22 prosenttia Tanskan hintoja matalammat.

Vastaavasti patentista vapautuneiden lääkkeiden kohdalla Suomen hintataso on keskimääräistä korkeampaa. Niin sanottujen rinnakkaislääkkeiden osalta Suomen hintataso on 14 prosenttia korkeampi kuin Tanskassa.

Suomessa Kelan lääkekorvauksia maksetaan säädetyn tason, ns. viitehinnan, mukaan markkinoilla, joissa on monta keskenään kilpailevaa valmistetta. Järjestelmä suosii periaatteessa tämän vertailuryhmän halvinta lääkettä. Alkuperäisvalmisteiden markkinoilla, joissa ei ole suoraa hintakilpailua, lääkkeet ovat viranomaisten hintasääntelyn piirissä. Tanskalaiset tulokset osoittavat, että Suomessa hintasääntely toimii, mutta rinnakkaislääkkeiden hintakilpailussa on tehostamisen varaa.

Tutkimuksessa vertailtiin noin 50 lääkeaineen hintoja

Tutkimuksessa selvitettiin hintakilpailun toimivuutta Tanskassa. Tulosten mukaan lääkkeiden hinnat olivat keskimääräisellä pohjoismaisella tasolla sekä hintakilpailun piirissä että uusien alkuperäislääkkeiden ryhmässä. Kilpailun todettiin toimivan.

Tyypillisesti hintavertailu perustuu ostokoriin. Ostokorin valmisteiden hintaa verrataan tutkimusmaan ja vertailumaan välillä, niin sanottuna kahdenvälisenä tutkimuksena. Kahden maan vertailulla saadaan usein korkeampi vastaavuusprosentti. Indeksi kertoo, onko vertailumaan ostokori kalliimpi vai halvempi kuin tutkimusmaan.

Tässä tutkimuksessa aineisto on koottu 50 myydyimmän lääkeaineen perusteella. Tanskan aineistossa on siis katsottu kunkin lääkeaineen myynnissä olevat pakkaukset. Näin tutkimuksessa oli mukana 1716 eri pakkausta. Näille pakkauksille on etsitty vastaavat tuotteet vertailumaista.

 

 

Lyhyesti
Lääkkeiden tukkuhinnat ovat Suomessa Tanskaa, Ruotsia, Norjaa ja Irlantia halvempia.
Alkuperäislääkkeiden tukkuhinnat ovat 22 prosenttia Tanskan hintoja matalammat
Patentista vapautuneiden lääkkeiden kohdalla Suomen hintataso on keskimääräistä korkeampaa.
10.10.2014