Suomi on hyvä maa lääketutkimuksille

Lääketutkimuksia on tehty ja teetetty Suomessa paljon – väkimäärään nähden suhteutettuna enemmän kuin monessa muussa maassa. Lääkeyritykset investoivat Suomessa tehtävään tutkimukseen ja tuotekehitykseen noin 250 miljoonaa euroa vuosittain. Investointien määrä voidaan kaksin- tai jopa kolminkertaistaa vuoteen 2020 mennessä, jos teemme oikeita asioita.

Suomella on selkeät vahvuudet: Meillä on hyvin toimiva terveydenhuolto, pitkälle viety ja perusteellinen potilastietojen rekisteröinti, maailmanluokan osaajia tutkijoina. Suomessa on ollut järkevää tehdä lääketutkimuksia, kun saatu tieto on luotettavaa ja tutkittavat sitoutuvat tutkimukseen.

Jotain sittenkin puuttuu

Viime vuosina lääketutkimus on kuitenkin vähentynyt ja uhkaa kuihtua kokonaan. Missä vika, kun ennen niin kukoistava tutkimusala laahaa alavireisenä?

Tarvitsemme

  • Rakenteellisia muutoksia ja ohjausta – kansallisia tutkimuskeskittymiä, kuten syöpäkeskuksen
  • Sovellutusten kehittämistä: löydös – keksintö – innovaatio – tuotteistaminen – markkinointi – jatkokehitys
  • Ajatustavan muutosta:
    • julkisen ja yksityisen yhteistyötä kehitettävä
    • kaupallinen potentiaali ja menestys arvoksi
    • vaihtoehtoiset tutkijaurat

Lääketeollisuus voisi tuoda kaivattuja investointeja Suomeen

Lääketeollisuus työllistää yli 700 000 ihmistä Euroopassa. Lääkkeiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen teollisuus sijoittaa noin 30 miljardia euroa vuodessa. Se on reippaasti enemmän kuin yhdelläkään toisella toimialalla. Lääkekehitys on korkean teknologian työtä. Ala vaatii huippuosaajia onnistuakseen tuomaan uusia lääkkeitä markkinoille.

Lääketeollisuuden investoinnit Euroopassa ovat merkittäviä. Suomi saa osansa näistä investoinneista joka vuosi. Suomessa toimiva lääketeollisuus luo työpaikkoja teollisuuteen, perustutkimukseen, terveydenhuoltoon ja teollisuuden tukitoimintoihin.

Kilpailu lääketeollisuuden investoinneista kiristyy entisestään. Suomen etuja kilpailussa ovat mm. maailmanluokan tutkimus, korkean koulutustaso, vakaa toimintaympäristö ja biolääketieteen osaaminen. Suomessa on osattu yhdistää erityisesti lääketieteellistä, farmakologista ja terveysteknologista osaamista maailmanlaajuisesti katsottuna kilpailukykyisesti.

Lääketutkimusten seurannan ja potilaan hoidon tutkimusaikana maksavat lääkeyritykset. Tutkimuksiin osallistuvat saivat maksuttomia tutkimuslääkkeitä vuonna 2013 noin 50 miljoonalla eurolla. Suomeen syntyy uusia pieniä tutkimusyrityksiä jatkuvasti.  Suomessa on lääkkeiden tuotantoa ja lupaavia merkkejä jopa tuotannon laajentamisesta lähivuosina. Hyvä ja palkitseva toimintaympäristö takaisi sen, että yritykset investoivat Suomeen jatkossakin.

12.1.2015