Suosituksia hyväksi hankintatavaksi julkisen terveydenhuollon lääkehankinnoissa

Lääketeollisuus ry

Lääketeollisuus ry on yhdessä alan toimijoista koostuvien työryhmien kanssa tuottanut julkaisun Suosituksia hyväksi hankintatavaksi julkisen terveydenhuollon lääkehankinnoissa. Ensimmäinen osa suosituksia ilmestyi vuonna 2015 ja toinen täydentävä osa 2017.

Suosituksiin on kirjattu sairaalakäyttöön ostettavien lääkkeiden hankintamenettelyjen hyviä käytäntöjä hankintalain mahdollistamissa raameissa. Sairaalalääkkeiden hankinnoissa on kyse paitsi merkittävästä taloudellisesta investoinnista, myös parhaan mahdollisen hoidon varmistamisesta yksittäiselle potilaalle. Vastuu on suuri ja päämäärän toteutuminen edellyttää sujuvaa yhteistyötä koko hankintakauden ajan sairaala-apteekkien ja yritysten välillä.

Suosituksia hyväksi hankintatavaksi julkisen terveydenhuollon lääkehankinnoissa osa I 2015.

Suosituksia hyväksi hankintatavaksi julkisen terveydenhuollon lääkehankinnoissa osa II 2017.

6.11.2017