Terveys ja työkyky ovat kannattavia investointeja

Terveys lisää ihmisten hyvinvointia ja se on myös taloudellisesti erittäin kannattavaa. Hyvinvoivat lapset oppivat paremmin ja terveet työntekijät viihtyvät työelämässä pidempään. Toimintakykyiset vanhukset ovat onnellisempia ja voivat asua omissa kodeissaan.

​Viime vuosikymmeninä suomalaisten hyvinvointi on kehittynyt suotuisasti. Myönteiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet muun muassa ihmisten koulutus- ja elintason kohentuminen, ravitsemuksen ja asumisen laadun parantuminen sekä tapaturmien ehkäisy. Myös terveydenhoidon uudet menetelmät ja lääkehoidon kehitys ovat olleet osaltaan lisäämässä hyvinvointia.

Ihmisten hyvinvointia ja terveyttä voidaan lisätä parhaiten, kun kaikkien hallinnonalojen käytössä olevat keinot hyödynnetään, todettiin pääministeri Kataisen, peruspalveluministeri Huovisen ja eri ministeriöiden kansliapäällikköjen johdolla korkean tason työseminaarissa Helsingissä 12. maaliskuuta.

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on, että jatkossa eri hallinnonaloilla arvioitaisiin ennen päätösten tekoa entistä tarkemmin, miten päätökset vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Lue lisää ministeriön verkkosivuilta

Lyhyesti
Työntekijöiden työkykyyn kannattaa satsata.
Toimintakykyiset vanhukset selviävät omissa kodeissaan.
Työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tarvitaan kaikkien hallinnonalojen keinoja.
13.3.2014