Terveysalan toimijoiden yhteinen kannanotto maakuntien hankintamenettelyistä

Lääketeollisuus ry

Terveysalan toimijat ovat antaneet yhteisen kannanoton maakunta- ja soteuudistukseen liittyvän maakuntien yhteishankintojen palvelukeskuksen roolista. Kannanoton mukaan palvelukeskuksen tulisi toimia lääkkeiden ja laitteiden hankinnassa hankintatoimen tukipalveluna ja hankinta-asiantuntijana, mutta pidättäytyä tekemästä itse varsinaisia hankintoja. Kannanoton ovat allekirjoittaneet keskeiset teollisuuden ja tukkukaupan toimijat lääke- ja terveysalalla, keskeiset terveydenhuollon ammattijärjestöt, Soste ja keskeiset lääke- ja laitehankintojen hankintayksiköt. Lääketeollisuus ry on yksi allekirjoittajista.  

Maakuntalakiesityksen 126 §:n mukaan maakunta- ja soteuudistuksen yhteydessä perustetaan valtakunnallinen yhteishankintojen palvelukeskus. Toiminnasta tullaan säätämään tarkemmin asetuksella.

Palvelukeskuksen perustamisesta käydyssä keskustelussa on esitetty myös sellaisia kannanottoja, joissa suositaan palvelukeskuksen roolia itsenäisenä hankintayksikkönä. Jos näin toimittaisiin, se tarkoittaisi yhtä valtakunnallista hankintarengasta ja hankintapäätöstä esimerkiksi myös lääkkeille.

Kannanoton mukaisesti terveysalan toimijat tukevat ajatusta siitä, että yhteishankintojen valtakunnallinen palvelukeskus toimisi nimenomaisesti ja tarkoituksensa mukaisesti ensisijaisesti yhteisenä hankintatoimen tukipalveluna ja hankinta-asiantuntijana, ja pidättäytyisi tekemästä itse varsinaisia hankintoja.

Kannanotto lähetettiin pääministeri Sipilän hallituksen reformiministerityöryhmälle ja laajalla jakelulla eri valmisteluelimille. 

2.11.2016