Turun yliopisto ja Boehringer Ingelheim yhteistyöhön keuhkosyöpätutkimuksessa

Lääketeollisuus ry

Turun yliopisto ja lääkeyritys Boehringer Ingelheim ovat tehneet sopimuksen tutkimusyhteistyöstä, jossa hyödynnetään Turun yliopistossa kehitettyä uutta syövän geneettisten muutosten seulontamenetelmää ja lääkeyhtiön kehittämää keuhkosyövän täsmälääkettä. Yhteistyöltä odotetaan parannusta lääkehoidon potilasvalintaan.

Yhteistyöprojektin tavoitteena on löytää potilasvastetta ennustavia geneettisiä tekijöitä keuhkosyövästä käyttäen mallina Turun yliopiston lääketieteellisen biokemian ja genetiikan yksikössä kehitettyä uutta solulinjoihin perustuvaa seulontamenetelmää. Projektissa hyödynnetään myös paikallisen Auria Biopankin keuhkosyöpänäytekokoelmaa, jonka avulla löydettyjä geenimuutoksia voidaan yhdistää tietoihin taudin etenemisestä.

"Uudenaikaiset syövän täsmälääkkeet ovat merkittävällä tavalla parantaneet hoitoa, mutta tarve uusille ja tehokkaammille lääkkeille on edelleen suuri. Varsinkin levinneen syövän kohdalla kykenemme useimmiten vain hidastamaan taudin kulkua", sanoo seulontamenetelmän kehittäneen tutkimusryhmän johtaja, professori Klaus Elenius.

Elenius toteaa, että viime vuosina on opittu paljon syövän taustalla vaikuttavista geneettisistä muutoksista, mutta suurin osa lisääntyneestä geenitiedosta on edelleen hyödyntämättä.

"Genomiaikakausi on osoittanut että yksittäisissä syöpäkasvaimissa esiintyy kymmeniä tai satoja tuhansia erilaisia mutaatioita. Periaatteessa kaikki nämä muutokset ovat potentiaalisia uusien lääkkeiden vaikutuskohtia, mutta toistaiseksi käytettävissä olevat täsmälääkkeet tunnistavat näistä vain muutamia. Keskeinen kehitystä jarruttava tekijä on ollut se, että vain murto-osassa tapauksista pystymme päättelemään yksittäisen mutaation toiminnallisen vaikutuksen kasvaimen kasvuun."

Eleniuksen ryhmän kehittämä menetelmä mahdollistaa erittäin suurien mutaatiomäärien tutkimisen siten, että samanaikaisesti saadaan tietoa mutaatioiden vaikutuksista solujen kasvuun ja lääkeherkkyyksiin.

Yhteistyö mahdollistaa menetelmän laajemman käytön

"Uusi yhteistyö Boehringer Ingelheimin kanssa mahdollistaa menetelmän laajemman käyttöönoton ja soveltamisen uusien lääkevaikutuskohteiden löytämiseksi. Olemmekin erittäin innostuneita tästä mahdollisuudesta", Elenius sanoo.

Myös Boehringer Ingelheim odottaa alkavaa yhteistyötä.

"On hienoa, että Suomesta löytyy kiinnostavia investointikohteita ulkomaisille yrityksille. Alkava tutkimusyhteistyö on hyvä esimerkki siitä, miten korkeatasoisen kotimaisen perustutkimuksen ja kansainvälisen lääketeollisuuden intressit voivat kohdata", toteaa Medical Manager Samuli Hirsjärvi.

Auria Biopankin johtaja Heli Salminen-Mankosen mukaan käynnistyvä tutkimusyhteistyö on malliesimerkki siitä, miten biopankki sidosryhmineen tarjoaa uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä uusien palvelujen tuottamiseksi.

"Lopputuloksena saadaan uudenlaisia genomidatapalveluja, uusien hoitomuotojen ja henkilökohtaisemman lääketieteen sovelluksia sekä julkisen terveydenhuollon liiketoimintamalleja vastaamaan tulevaisuuden toimintaympäristöä", Salminen-Mankonen sanoo.

10.11.2016