Työssä käyvän omaishoitajan työkykyyn kiinnitettävä huomiota

Suomalaisten odotetaan jaksavan työelämässä aiempaa vanhemmiksi. Toisaalta elämässämme tärkeä ihminen voi tarvita samalla hoitoa korkean iän, sairauden tai vaikean elämänvaiheen takia. Työkykyisyyttä voi vaalia monin tavoin: yksi tärkeä työkalu on kiinnittää huomio oikeaan lääkitykseen.

​Omaishoitajien määrän on laskettu kaksinkertaistuvan lähivuosina, kertovat omaishoitajien omat järjestöt.

Tänä päivänä arviolta 6 % suomalaisista hoitaa itse läheistään ja noin puolet omaishoitajista käy vielä töissä, eli kyseessä on yllättävän merkittävä ilmiö jo nyt.

Vaativan työn ja läheisen hoidon yhdistäminen ei ole helppoa. Jo aikataulujen yhteensovittaminen vaatii usein taiteilua. Pahimmillaan tekemisen määrästä aiheutuva fyysinen ja henkinen kuormitus kasautuvat ajan myötä.

Tällöin omaishoitajan oma terveys ja työkyky voivat vaarantua. Omaishoitajan tilanteen tukaluutta kuvaa, että työpaikalla olo voidaan kokea henkiseksi levoksi. Työkykyisyyden ylläpitoon pitääkin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Työterveyshuollon osana oikealla ja ajanmukaisella lääkityksellä on oma tärkeä merkityksensä.

Lyhyesti
Vanhusten odotetaan selviytyvän jatkossa kauemmin toimintakykyisinä, omassa kodissaan asuen.
Omaishoitajien määrä kasvaa.
2.4.2014