Uudistuneen Finpron palvelut paremmin yritysten käyttöön

Valtiorahoitteisten organisaatioiden eli Team Finland -verkoston yrityksille tarjoamat kansainvälistymispalvelut on nyt jäsennetty loogiseksi kokonaisuudeksi, työnjakoa on selkiytetty ja päällekkäisyyksiä karsittu.

Team Finlandin keskeisiä tavoitteita on kehittää ja selkiyttää kansainvälistymispalveluita siten, että ne olisivat yrityksille mahdollisimman helppoja käyttää ja tuottaisivat aitoa hyötyä.

Nyt tehdyt uudistukset takaavat sen, että yrittäjä löytää tarvitsemansa palvelut helposti ja yhteen koottuna. Palvelujen selkeällä jäsentämisellä pyritään myös siihen, että valtion varoja käytetään tehokkaasti asioihin, joista saadaan mahdollisimman suuri hyöty.

Finpro ry on nyt kokonaan julkisrahoitteinen toimija. Se tarjoaa yrityksille pääsääntöisesti vain ilmaisia palveluita, eikä se siis kilpaile yksityisten konsulttiyhtiöiden kanssa.

Finpron kansainvälistymispalvelut (”Export Finland”) keskittyy 3.9. alkaen pk-yritysten neuvontaan.

Team Finlandin verkkosivusto kokoaa julkiset kansainvälistymispalvelut

Yritysten käyttöön on avattu verkkosivusto, jonka tavoitteena on koota ja selkiyttää kansainvälistymispalveluiden runsasta tarjontaa.

Edellä mainittujen yrityspalveluiden rinnalla Team Finlandilla on laajempi tehtävä Suomen kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen vauhdittajana. Se auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, houkuttelee Suomeen ulkomaisia investointeja ja rakentaa Suomen maakuvaa. 

 

Lyhyesti
Finpro ry on nyt kokonaan julkisrahoitteinen toimija.
Yritykset löytävät tarvitsemansa palvelut helposti ja kootusti.
Finpron palvelujen pääpaino on pk-yrityksissä, mutta myös isoja palvellaan.
3.9.2014