Uusia antibiootteja eurooppalaisella IMI-rahoituksella ja suomalaisella osaamisella

Vastustuskykyisten bakteerien torjumiseen ja uusien antibioottien kehittämiseen on valjastettu yli 30 eurooppalaisen yliopiston ja yrityksen työpanos. ENABLE (European Gram-Negative Antibacterial Engine) nimistä ohjelmaa johtavat GlaxoSmithKline ja Uppsalan yliopisto. Kuuden vuoden ohjelma on osa EU:n ja lääketeollisuuden rahoittamaa IMI-hanketta (Innovative Medicines Initiative), jossa pyritään kehittämään innovatiivisesti uusia lääkkeitä. Mukana työssä on myös suomalainen Northern Antibiotics Oy.

​Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat aiheuttamassa koko ajan pahenevan maailmanlaajuisen ongelman. Erityisen vaikeaa on kehittää lääkkeitä gram-negatiivisia bakteereja vastaan, sillä niiden suojamuuri estää antibiootin soluun pääsyn ja lisäksi niillä kehittyy helposti vastustuskyky lääkkeille. Uuden lääkkeen kehittäminen on aina kallista ja riskialtista. Kun uusia antibiootteja pitäisi vielä käyttää säästeliäästi, liiketaloudellinen yhtälö on vaikea ratkaista.

Julkinen sektori ja teollisuus yhdessä eteenpäin

EU ja Euroopan suuret lääkeyritykset (kattojärjestönään EFPIA, the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) ovat muodostamansa IMI-hankkeen myötä jo aiemmin aloittaneet "uusia lääkkeitä pahoja pöpöjä vastaan" (New Drugs for Bad Bugs) hankesarjan. Sen toivotaan ratkaisevan uusien antibioottien kehittämisen pullonkauloja. Nyt pystytetty ENABLE-ohjelma on näistä kolmas, ja siihen kuuluu 32 osallistujatahoa 13 maasta. ENABLEN pyrkimyksenä on pystyttää tutkimuskoneisto, joka edistää antibioottikeksintöjen kehittämistä edelleen aina ensimmäisiin ihmisillä tehtäviin kokeisiin asti.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen IMI-hanke heijastaa lääkekehityksen muuttuvaa luonnetta korkean riskin kuten antibioottien kehittämisen aloilla ja pyrkii valjastamaan yliopistojen ja teollisuuden osaamisen kehitystyöhön. Näissä pyrkimyksissä Eurooppa on IMI:in myötä eturintamassa.

Suomalainen Northern Antibiotics Oy on yksi ENABLE-ohjelmaan kuuluvista kahdeksasta lääkekeksintöjä tehneestä organisaatiosta, jonka uusien tuotteiden tuotekehitystä ENABLE lähtee tukemaan.

Lisätietoja Northern Antibiotics Oy:n osuudesta:
Professori Martti Vaara
050 355 0822
martti.vaara@northernantibiotics.com

Lisää Innovative Medicines Initiative (IMI) -ohjelmasta
http://www.imi.europa.eu

Lyhyesti
Uusia antibiootteja tarvitaan vastustuskykyisetn bakteerien torjuntaan.
IMI-hanke on hyvä esimerkki julkisen ja yksityisen sektorin tutkimusyhteistyöstä.
Suomalaisetkin yritykset voivat saada rahoitusta EU:n ja EFPIAn hankkeesta.
14.2.2014