Valtaosa perinnöllisen korkean kolesterolin sairastajista ilman diagnoosia

FH-tauti (lyhenne sanoista familiaalinen hyperkolesterolemia) on yksi yleisimmistä perinnöllisistä sairauksista Suomessa. Siitä huolimatta vain noin kymmenesosa suomalaisista tietää taudista, selviää Amgen Finlandin teettämästä kyselystä. Tietämättömyyden vuoksi tauti jää usein diagnosoimatta.

FH-tauti ilmenee erittäin korkeana kolesterolina, ja toisin kuin tavallisessa korkeassa kolesterolissa, FH-potilailla kolesteroli on korkealla jo syntymästä lähtien. Yleensä kolesteroliarvot ovat FH-tautia sairastavilla myös korkeammalla kuin tavallisilla kolesterolipotilailla. Geenivirheestä johtuva FH-tauti johtaa pahimmillaan sepelvaltimortautiin jo 20-30-vuotiaana.

Suomessa on laskutavasta riippuen vähintään 10 000 FH-potilasta. FH-taudin hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä voi saada Kelan erityiskorvauksen, mutta Suomessa korvauksia saa alle 5000 FH-potilasta. Luku tarkoittaa sitä, että vähintään puolet FH-potilaista kantaa tautia tietämättään.

"Tietoisuutta pitäisi lisätä, jotta ihmiset osaisivat hakeutua tutkimuksiin. Myös lääkäreiden pitäisi muistaa FH-taudin mahdollisuus potilailla, jotka kärsivät korkeasta kolesterolista", sanoo Amgen Finlandin lääketieteellinen johtaja Saija Silvola.

Maakunnalliset erot merkittäviä

FH-taudin diagnosointiasteissa on merkittäviä maakunnallisia eroja. Pohjois-Karjalassa FH-potilaista on tunnistettu yli puolet, länsirannikolla laskennallinen diagnosointiaste on mahdollisesti vain 13 prosenttia. Pohjois-Karjalan diagnosointiasteeseen vaikuttaa paikallisen geenimutaation löytyminen, mikä helpottaa seulontaa.

"Tehokkain tapa FH-potilaiden diagnosointiin olisi sukupolviseulonta, joka on tuonut hyviä tuloksia esimerkiksi Hollannissa, jossa 70 prosenttia taudin piilevistä sairastajista on tunnistettu. Sukupolviseulonnalla tarkoitetaan käytännössä diagnosoitujen potilaiden lähisuvun testaamista FH-taudin varalta", kertoo sisätautiopin dosentti, ylilääkäri Juhani Kahri.

FH-taudin hoito vaatii aina lääkityksen lisäksi riittävän määrän liikuntaa ja terveellisen ruokavalion.

Lisätietoja:

Saija Silvola, lääketieteellinen johtaja

Amgen Finland

puh. 09 54 900 500

9.9.2015