Yhä useampi suomalainen ostaa reseptilääkkeitä verkosta

Lääketeollisuus ry

Kolmasosa suomalaisista tietää, että reseptilääkkeitä voi turvallisesti ostaa suomalaisista verkkoapteekeista.

Suomalaisista hiukan useampi kuin joka viides on käynyt suomalaisessa verkkoapteekissa. Kuusi prosenttia suomalaisista on ostanut sieltä joskus reseptilääkkeitä, itsehoitolääkkeitä tai muita tuotteita, selviää Taloustutkimuksen Yliopiston Apteekille toteuttamasta kyselystä. Kyselyyn vastasi runsaat tuhat henkilöä eri puolilla Suomea. Vastaajista kolme prosenttia on tehnyt ostoksia verkkoapteekissa viimeisen puolen vuoden aikana.

Naiset asioivat verkkoapteekissa miehiä useammin

Verkkoapteekissa käynnissä ja asioinnissa oli selviä eroja naisten ja miesten välillä. Naisista hiukan useampi kuin joka neljäs on joskus käynyt suomalaisessa verkkoapteekissa. Miehillä vastaava osuus on 16 prosenttia. Myös ikäryhmittäin ilmenee selviä eroja. Eniten verkkoapteekissa käyneitä (33 prosenttia) ja siellä ostoksia tehneitä (11 prosenttia) on 25–34 -vuotiaissa. 

Suomalaisista hiukan useampi kuin joka kolmas on kuullut, että verkkoapteekista voi turvallisesti ostaa reseptilääkkeitä. Tämän tiesivät parhaiten 50–79 -vuotiaat, joista lähes 40 prosenttia oli kuullut asiasta.

 

13.1.2016