Yhteistyön avoimuus esillä Apteekkaripäivillä

”Apteekkialan ammattilaiset tekevät tärkeää yhteistyötä lääketeollisuuden kanssa, ja yhteistyöstä hyötyvät ensisijaisesti apteekin asiakkaat”, sanoo Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Laura Labart.

Laura Labart kertoi terveydenhuollon ammattilaisten ja lääketeollisuuden välisen taloudellisen yhteistyön julkistamisesta apteekkialan ammattilaisille tänään Apteekkaripäivillä Helsingissä. Kaksipäiväiset Apteekkaripäivät kokoavat paikalle satoja apteekkialan ammattilaisia eri puolilta maata.

Lääketeollisuuden ja apteekkialan ammattilaisten välinen yhteistyö tulee julkiseksi ensi vuonna, kun lääkeyritykset ryhtyvät julkistamaan esimerkiksi luennoitsijoina tai kouluttajina käyttämilleen asiantuntijoille maksetut palkkiot verkkosivuillaan. Ensi vuonna julkistettavat tiedot koskevat tänä vuonna tehtyä yhteistyötä.

Julkistaminen on osa eurooppalaisen lääketeollisuuden hanketta, jonka tarkoituksena on lisätä lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten välisen yhteistyön avoimuutta. Suomessa julkistaminen koskee kaikkia Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksiä.

Yhteistyö ylläpitää ammatillista osaamista

Lääkeyritysten tarjoama tieto on terveydenhoidon ammattilaisille tärkeää ammatillisen pätevyyden ylläpitämiseksi. Apteekeissa työskentelevien farmasian ammattilaisten kannalta on luontevaa, että esimerkiksi uusia lääkevalmisteita koskeva tieto tulee suoraan lääkkeet valmistaneelta yritykseltä.

Maksettujen palkkioiden, koulutuskustannusten ja muiden taloudellisten tietojen julkistaminen edellyttää terveydenhuollon ammattilaisen suostumusta nimen julkaisemiseen. Apteekkariliitto, Farmasialiitto ja Proviisoriyhdistys suosittelevat jäsenilleen, että nämä antaisivat suostumuksensa tietojen julkistamiseen. Myös Lääkäriliitto on ottanut kantaa avoimen yhteistyön puolesta ja suositellut jäsenilleen tietojen julkistamista.

Lisätietoja:

Laura Labart, erityisasiantuntija, Lääketeollisuus ry

puh: 040 7477 620

Lisätietoa terveydenhuollon ammattilaisten ja lääketeollisuuden välisen yhteistyön julkistamisesta.

Lyhyesti
Lääkeyritykset ryhtyvät ensi vuonna julkistamaan tiedot terveydenhuollon ammattilaisista ja organisaatioista, joiden kanssa ovat tehneet taloudellista yhteistyötä esimerkiksi koulutuksen muodossa.
Julkistaminen on osa eurooppalaisen lääketeollisuuden hanketta, ja se koskee Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksiä.
Tiedot julkistetaan ensimmäisen kerran vuonna 2016, ja ne koskevat silloin vuonna 2015 tehtyä yhteistyötä.
24.4.2015