Lääketeollisuus ry:n henkilöstö

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@laaketeollisuus.fi

Riitta Mellin
Toimitusjohtaja (väliaikainen)
Puh: 040 773 0734

 

Vastuualueet:
- Yhdistyksen johtaminen (hallinto ja talous)
 

 

Riitta Mäntylä

Johdon assistentti
Puh: 09 6150 4902

 

Viestintä

   
Marjut Tick
Viestintäkoordinaattori
Puh. 09 6150 4910

Vastuualueet:
- Jäsenviestintä
- Pharma Industry Future Stars -verkostoitumisohjelma

 

 

Lääkepolitiikka

Sirpa Rinta
Lääkepoliittinen johtaja
Puh: 09 6150 4909

Vastuualueet:
- Sosiaali- ja terveyspolitiikka
- Sote-palveluihin ja -rahoitukseen liittyvät asiat
- Lääkepolitiikka, lääkehuolto ja -rahoitus
- Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit

 

 

 

Tiina Aitlahti
Lakimies
Puh: 09 6150 4905
 
 
Vastuualueet:
- Hinta- ja korvattavuusasiat
- Lääkevalvonta ja -tutkimusasioiden juridiikka
- Lääkejakeluasiat
- Tietosuoja- ja liikesalaisuusasiat
 

Laura Labart
Erityisasiantuntija
Puh: 09 6150 4911
 

 Vastuualueet:
- Lääkeinformaatio ja markkinointi
- Sairaalalääkeasiat 
- Rokoteasiat
 
Jaakko Laurila
Erityisasiantuntija
Puh: 09 6150 4926

Vastuualueet:
IPR-asiat

Mia Bengtström
Erityisasiantuntija
Puh: 09 6150 4913
 
Vastuualueet:
- Innovaatio,- investointi- ja elinkeinopolitiikka-asiat
- Lääkekehitysasiat
- Kliiniset lääketutkimukset/GCP
- Haittavaikutukset/lääketurvatoiminta
- Ympäristöasiat
Maija Gohlke-Kokkonen
Erityisasiantuntija
Puh: 09 6150 4912
Vastuualueet:
- Itsehoitolääkeasiat
- Lääkevarmennusasiat

Nadia Tamminen
Analyytikko
Puh. 09 6150 4917

 

Vastuualueet

- Tilastot, laskelmat, tutkimukset ja selvitykset 
- Terveydenhuollon tietojärjestelmät
- Vaikuttavuus / HTA

 

 

 

 

Lääkemarkkinoinnin valvonta

Laura Labart
Erityisasiantuntija
Puh: 09 6150 4911

Vastuualueet:
- Lääkemarkkinoinnin ohjaus
- Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan sihteeri
Jaakko Laurila
Erityisasiantuntija
Puh: 09 6150 4926
Vastuualueet:
- Lääkemarkkinoinnin ohjaus
- Tarkastusvaliokunta I:n ja II:n sihteeri
Tarja Udd
Assistentti
Puh: 09 6150 4927
 
 

 Kuvat: Nina Dodd ja Anna Dammert