Lääketeollisuus ry:n henkilöstö

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@laaketeollisuus.fi

Sanna Lauslahti
Toimitusjohtaja 
Puh. 09 6150 4901

 

Vastuualueet:
- Yhdistyksen johtaminen 
 

 

Riitta Mäntylä

Johdon assistentti
Puh. 09 6150 4902

 

Viestintä

Petra Tirkkonen
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö
Puh. 09 6150 4903,
045 120 4058

Vastuualueet:
- Viestintä
- Yhteiskuntasuhteet

Marjut Tick
Viestintäkoordinaattori
Puh. 09 6150 4910

Vastuualueet:
- Jäsenviestintä
- Pharma Industry Future Stars -verkostoitumisohjelma

 

 

Lääkepolitiikka

Sirpa Rinta
Lääkepoliittinen johtaja
Puh. 09 6150 4909

Vastuualueet:
- Sosiaali- ja terveyspolitiikka
- Sote-palveluihin ja -rahoitukseen liittyvät asiat
- Lääkepolitiikka, lääkehuolto ja -rahoitus
- Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit

 

 

 

Tiina Aitlahti
Lakimies
Puh. 09 6150 4905
 
 
Vastuualueet:
- Hinta- ja korvattavuusasiat
- Lääkevalvonta ja -tutkimusasioiden juridiikka
- Lääkejakeluasiat
- Tietosuoja- ja liikesalaisuusasiat
 

Laura Labart
Erityisasiantuntija
Puh. 09 6150 4911
 

 Vastuualueet:
- Lääkeinformaatio ja markkinointi
- Sairaalalääkeasiat 
- Rokoteasiat
 
Jaakko Laurila
Erityisasiantuntija
Puh. 09 6150 4926

Vastuualueet:
IPR-asiat

Mia Bengtström
Erityisasiantuntija
Puh. 09 6150 4913
 
Vastuualueet:
- Innovaatio,- investointi- ja elinkeinopolitiikka-asiat
- Lääkekehitysasiat
- Kliiniset lääketutkimukset/GCP
- Haittavaikutukset/lääketurvatoiminta
- Ympäristöasiat

Nadia Tamminen
Erityisasiantuntija
Puh. 09 6150 4917

 

Vastuualueet:
- Tilastot, laskelmat, tutkimukset ja selvitykset
- Terveydenhuollon tietojärjestelmät
- Vaikuttavuus / HTA

 

 

 

Tarja Udd
Assistentti
Puh. 09 6150 4927

Vastuualueet: 
- Julkaisutaitto ja graafinen suunnittelu
- Kokousjärjestelyt (Aitlahti, Bengtström, Labart, Laurila ja Tamminen
- Matkavaraukset

 

Lääkemarkkinoinnin valvonta

Laura Labart
Erityisasiantuntija
Puh. 09 6150 4911

Vastuualueet:
- Lääkemarkkinoinnin ohjaus
- Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan sihteeri
Jaakko Laurila
Erityisasiantuntija
Puh. 09 6150 4926
Vastuualueet:
- Lääkemarkkinoinnin ohjaus
- Tarkastusvaliokunta I:n ja II:n sihteeri
Tarja Udd
Assistentti
Puh. 09 6150 4927
 

Vastuualueet:
- Julkaisutaitto ja graafinen suunnittelu
- Kokousjärjestelyt (tvk I, tvk II ja valvontakunta)
- Tilastot

 

 Kuvat: Nina Dodd ja Anna Dammert