Hallitusohjelmatavoitteemme

Talous ja terveys kulkevat käsi kädessä

Jokaisella on oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon asuin- ja hoitopaikasta riippumatta. Oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla lääkehoidolla voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä lisätä työ- ja toimintakykyä. Se on keskeinen keino hallita hyvinvointialueiden kokonaiskustannuksia ja purkaa hoitovelkaa. 

Hyvinvoivat ihmiset ovat myös kestävän talouden perusta. Siksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulee jatkossakin varata riittävät resurssit. Jos päätämme panostaa tärkeisiin palveluihin ja vaikuttaviin hoitoihin, investoimme paitsi ihmisten terveyteen myös Suomen tulevaisuuteen.

Kiperässä taloustilanteessa Suomen on syytä panostaa erityisesti aloihin, joilla on mahdollisuus saada aikaan talouskasvua. Aiempien vuosien julkiset satsaukset ovat osoittaneet, että terveysala on juuri tällainen. Se on ala, joka voi tarjota yhä useammalle osaajalle töitä ja tuoda Suomeen merkittäviä kansainvälisiä investointeja. Siksi terveysala tarvitsee uuden kasvustrategian, jolla Suomen kilpailukyky varmistetaan.

Epävakaassa maailmantilanteessa on yhteiskunnan tehtävä varmistaa, että ihmisten arkiturvallisuus säilyy. Lähipalveluiden on oltava saavutettavilla tasapuolisesti ja kaikkein kriittisimpien tuotteiden kuten lääkkeiden saatavuus on varmistettava niin normaalioloissa kuin kriisin aikana.