Aluevaalitavoitteemme

Lääkehoidot ovat tärkeä osa ihmisten hyvää ja vaikuttavaa hoitoa

Jokaisella on oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon asuin- ja hoitopaikasta riippumatta. Oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla lääkehoidolla voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä lisätä työ- ja toimintakykyä. Se on keskeinen keino hallita hyvinvointialueiden kokonaiskustannuksia ja purkaa hoitovelkaa. 

Tavoitteenamme on, että:

  • Huomioidaan lääkehoitojen hyötyjä arvioitaessa myös epäsuorat vaikutukset; elämänlaadun sekä työ- ja toimintakyvyn paraneminen, työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspäivärahat. 
  • Kirjataan tiedolla johtamisen periaatteet hyvinvointialueen strategiaan. Kohdennetaan hoito tietoon perustuen. Käytetyn tiedon tulee perustua yhdenmukaisiin arviointikriteereihin.
  • Varmistetaan ihmisen hoitoa koskevan tiedon kulku hyvinvointialueen toimijoiden kesken ja alueiden välillä.
  • Hallitaan sote-palveluiden kokonaiskustannuksia oikea-aikaisella ja vaikuttavalla lääkehoidolla. 
  • Tarkastellaan lääkkeitä investointina, ei erillisenä kulueränä.

 

Tutkimus mahdollistaa parhaan mahdollisen hoidon ja luo kiinnostavia työmahdollisuuksia

Kaikesta lääketutkimuksesta, niin kliinisistä lääketutkimuksista, biopankkitutkimuksesta kuin arkielämän rekisteritutkimuksestakin hyötyy ennen kaikkea potilas. Tutkimukset mahdollistavat uusimmat hoidot potilaille ja maksuttomat lääkkeet hoitoyksiköille. Tutkimus kerryttää terveydenhuollon ammattilaisten tietoa ja luo kiinnostavia työmahdollisuuksia. Näin alueille luodaan korkean asteen työpaikkoja ja saadaan investointeja.

Tavoitteenamme on, että:

  • Turvataan lääketutkimusten toimintaedellytykset perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.
  • Kirjataan tutkimustoiminta osaksi hyvinvointialueiden strategisia suunnitelmia.
  • Selkeytetään yliopistosairaaloiden rooli ja tehtävät hyvinvointialueiden tutkimustoiminnassa.
  • Varmistetaan hoitajien ja lääkäreiden mahdollisuudet tutkimustyöhön varaamalla siihen tarpeeksi työaikaa.