Kehysriihitavoitteemme

Kansantalouden ja hyvinvoinnin välillä on vahva yhteys – talous kulkee käsi kädessä terveyden kanssa.  

Oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla lääkehoidolla voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä lisätä työ- ja toimintakykyä. Ne ovat keino hallita kokonaiskustannuksia, eivät erillinen kuluerä.

Lääketeollisuuden investoinnit myös tukevat hallituksen TKI-tavoitetta: pelkästään vuonna 2020 lääkeyritykset investoivat Suomeen noin 330 miljoonaa euroa. 

Kehysriihitavoitteemme

Lääkkeille asetettu säästötavoite vuodelle 2023 tulee puolittaa

Nyt ei ole aika säästää niin tärkeistä hyödykkeistä kuin lääkkeet. Oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla lääkehoidolla voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä lisätä työ- ja toimintakykyä. Lääkehoidot ovat keskeinen keino hallita hyvinvointialueiden kokonaiskustannuksia ja purkaa hoitovelkaa.

THL:n laaturekistereille tulee saada pysyvä rahoitus

Palvelujen laatua ja yhdenvertaisuutta ei voida varmistaa ilman laaturekisterien tarjoamaa tietoa. THL:n kansallista koordinaatiota tarvitaan. Laaturekisterien avulla on mahdollista kohdentaa ammattilaisten aika ja yhteiskunnan rahat entistä vaikuttavammin ja oikeudenmukaisemmin.

Tutkimustoiminnan rahoitus hyvinvointialueilla tulee varmistaa

Kaikesta lääketutkimuksesta hyötyy ennen kaikkea potilas. Lääketutkimusten toimintaedellytykset perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tulee turvata. Tutkimukset mahdollistavat uusimmat hoidot potilaille ja maksuttomat lääkkeet hoitoyksiköille. Sujuva tutkimustoiminta tuo investointeja ja se tukee valtion tavoitetta kasvattaa TKI-menot 4 %:iin bruttokansantuotteesta.