Rekisteritutkimukset

Rekisteritutkimuksissa hyödynnetään rekistereihin tallennettua tietoa. Rekisteritutkimusten määrä kasvaa Suomessa ja muualla maailmassa.

Eri rekisteriaineistojen perusteella voidaan tutkia terveydenhuollossa annettavien hoitojen vaikuttavuutta tai seurata lääkehoitojen turvallisuutta eri potilasryhmissä tai mahdollisia haittavaikutuksia.

Rekisteritutkimusten määrä kasvaa Suomessa ja muualla maailmassa. Rekistereistä saatavalle tiedolle on jatkuvasti enemmän kysyntää, sillä niiden avulla saadaan tietoa lääkehoitojen vaikuttavuudesta ja sitä kautta pystytään kohdentamaan terveydenhuollon rajalliset resurssit oikein.

Suomella on kansainvälisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen kattavat terveysrekisterit, jotka sisältävät paljon tietoa esimerkiksi sairastavuudesta. Tämä voi parhaimmillaan toimia suomalaisena kilpailuvalttina, sillä rekisteritutkimukset voivat tuoda maahamme lisää tutkimusinvestointeja. Rekisteritiedon avulla voidaan lisätä myös kliinisiä lääketutkimuksia, kun rekistereiden avulla löydämme tutkimuksiin soveltuvat potilaat.

Jotta tulevaisuudessa saisimme Suomeen lisää rekisteritutkimuksia, tarvitsemme tutkimusympäristöä tukevaa lainsäädäntöä. Juuri eduskunnassa hyväksytty laki sote-tiedon toissijaisesta käytöstä onkin tärkeä askel kohti yksinkertaisempia lupaprosesseja ja aineiston käsittelyä.

Lue lisää siitä, miten tutkimus tuo terveyttä ja työpaikkoja