Markkinointi

Eettiset ohjeet sitovat lääkkeiden markkinointia

Lääkkeiden markkinointia valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Sen rinnalla on jo puolen vuosisadan ajan toiminut lääketeollisuuden omaehtoinen valvontajärjestelmä. 

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet täydentävät viranomaisten valvontaa. Ne sisältävät yksityiskohtaisia säännöksiä, miten lääkemarkkinointia ja lääkeinformaatiota tulee suunnata kuluttajille ja terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Eettisten ohjeiden soveltamista ja noudattamista ohjaa ja valvoo puolueeton Lääkemarkkinoinnin valvontakunta ja sen alaisuudessa toimivat tarkastusvaliokunnat.

Kaikki Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset noudattavat ohjeita. Muille lääkeyrityksille ohjeisiin sitoutuminen on vapaaehtoista.  Lääketeollisuuden omaehtoisen markkinoinnin valvonta on avointa. Kuka tahansa voi tehdä valituksen, jos jäsenyrityksemme toiminta on ohjeiden vastaista.

Markkinoinnin pelisääntöjä:

  • Reseptilääkkeiden markkinointia voi kohdistaa vain lääkkeiden määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetuille henkilöille, jotka tarvitsevat työssään tietoa lääkkeistä. Näitä ovat esimerkiksi lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit sekä apteekkien farmaseuttinen henkilöstö.
  • Kuluttajille saa markkinoida vain itsehoitolääkkeitä, joita saa ilman lääkemääräystä. Reseptilääkkeiden markkinointi suoraan kuluttajille on kielletty.
  • Lääkeyritys voi jakaa kuluttajille tietoa eri sairauksista sekä niiden ehkäisemisestä, havaitsemisesta ja hoidosta. Terveystiedotuksen tulee opastaa kuluttajaa hankkimaan lisätietoa terveyden edistämisestä ja sairauden hoitamisesta.

Tutustu Lääketeollisuuden Eettisiin ohjeisiin (pdf)

 

 

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan Eettisiä ohjeita.