Tutkimus tuo hyvinvointia

Kun investoimme tutkimukseen ja sen toimintaedellytyksiin, luomme kestäviä kansantaloutta parantavia ratkaisuja.

Lääketieteellisestä tutkimustoiminnasta kilpaillaan kansainvälisesti. Lääketieteen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan erityispiirteenä nimittäin on, että niistä hyötyvät paitsi elinkeinoelämä, myös kansalaisten hyvinvointi ja terveys.

Ensinnäkin tutkimukset tuovat investointeja. Vuonna 2020 alan investoinnit kasvoivat Suomessa noin 39 %. Kun investointien määrä vuonna 2019 oli 238 miljoonaa euroa, vuonna 2020 se oli 330 miljoonaa euroa. Vuosittain teollisuus investoi Suomen terveydenhuoltoon 50 miljoonalla eurolla ilmaisina tutkimuslääkkeinä.

Tutkimusten kautta syntyy korkean osaamisen työpaikkoja sairaaloihin, yliopistoihin ja yrityksiin. Lääketeollisuuden investointien kautta pystytään esimerkiksi palkkaamaan sairaaloihin lisää tutkimushoitajia ja -lääkäreitä.

Tämä on tärkeää, jotta saamme tulevaisuudessakin pidettyä huippuosaajat tekemässä töitä suomalaisessa terveydenhuollossa ja potilaiden parissa työskentelevien lääkäreiden on mahdollista tehdä potilastyön ohella myös tutkimustyötä. Tämä on laadukkaan hoidon perusta.

Lääketutkimusten kautta lääkäreillä on mahdollisuus tutustua uusiin lääkehoitoihin ennen kuin ne tulevat markkinoille. Samalla uusimmat ja vaikuttavimmat hoitomuodot saadaan käyttöön niille potilaille, jotka juuri kipeimmin uusia hoitoja tarvitsevat. Potilaan lisäksi myös yhteiskuntamme hyötyy siitä, että tutkimusvaiheessa olevat lääkkeet ovat yhteiskunnalle ilmaisia.

Tutkimustoiminta vahvistaa tiedeyhteisöjen toimintaa. Osaaminen vahvistuu ja lääketuntemus jää Suomeen asiantuntijoiden ja potilaiden parhaaksi. Lääketutkimusten kautta tutkijoilla on myös mahdollisuus luoda kansainvälisiä kontakteja ja toimia osana kansainvälistä tiedeyhteisöä.

Lue lisää:
Cancertrials.fi
Blogi: Siksi Tiede