Tutkimus tuo hyvinvointia

Kun investoimme tutkimukseen ja sen toimintaedellytyksiin, luomme kestäviä kansantaloutta parantavia ratkaisuja.

Lääketieteellisestä tutkimustoiminnasta kilpaillaan kansainvälisesti. Lääketieteen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan erityispiirteenä nimittäin on, että niistä hyötyvät paitsi elinkeinoelämä, myös kansalaisten hyvinvointi ja terveys.

Ensinnäkin tutkimukset tuovat investointeja. Vuonna 2017 lääketeollisuus investoi Suomeen 254 miljoonalla eurolla, josta 200 miljoonalla tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Vuosittain teollisuus investoi Suomen terveydenhuoltoon 50 miljoonalla eurolla ilmaisina tutkimuslääkkeinä.

Tutkimusten kautta syntyy korkean osaamisen työpaikkoja sairaaloihin, yliopistoihin ja yrityksiin. Lääketeollisuuden investointien kautta pystytään esimerkiksi sairaaloihin palkkaamaan lisää tutkijahoitajia ja -lääkäreitä.

Tämä on tärkeää, jotta saamme tulevaisuudessakin pidettyä huippuosaajat tekemässä töitä suomalaisessa terveydenhuollossa ja potilaiden parissa työskentelevien lääkäreiden on mahdollista tehdä potilastyön ohella myös tutkimustyötä. Tämä on laadukkaan hoidon perusta.

Lääketutkimusten kautta lääkäreillä on mahdollisuus tutustua uusiin lääkehoitoihin ennen kuin ne tulevat markkinoille. Samalla uusimmat ja vaikuttavimmat hoitomuodot saadaan potilaiden käyttöön, niille, jotka juuri kipeimmin uusia hoitoja tarvitsevat. Potilaan lisäksi myös yhteiskuntamme hyötyy siitä, että tutkimusvaiheessa olevat lääkkeet ovat yhteiskunnalle ilmaisia.

Tutkimustoiminta vahvistaa tiedeyhteisöjen toimintaa. Osaaminen vahvistuu ja lääketuntemus jää Suomeen asiantuntijoiden ja potilaiden parhaaksi. Lääketutkimusten kautta tutkijoilla on myös  mahdollisuus luoda kansainvälisiä kontakteja ja toimia osana kansainvälistä tiedeyhteisöä.

Lue lisää:
Cancertrials.fi
Blogi: Siksi Tiede