Tutkimus tuo hyvinvointia

Kun investoimme tutkimukseen ja sen toimintaedellytyksiin, luomme kestäviä kansantaloutta parantavia ratkaisuja.

Lääketieteellisestä tutkimustoiminnasta kilpaillaan kansainvälisesti. Lääketieteen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan erityispiirteenä nimittäin on, että niistä hyötyvät paitsi elinkeinoelämä, myös kansalaisten hyvinvointi ja terveys.

Ensinnäkin tutkimukset tuovat investointeja. Vuonna 2022 alan kokonaisinvestoinnit nousivat 380 miljoonaan euroon. Lääkeyritykset investoivat tuotantoon 112 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja investoinnit ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Tutkimukseen ja kehitykseen investoitiin 263 miljoonaa euroa. 

Tutkimus tuo korkean osaamisen työpaikkoja sairaaloihin, yliopistoihin ja yrityksiin. Lääketeollisuuden investointien kautta pystytään esimerkiksi palkkaamaan sairaaloihin lisää tutkimushoitajia ja -lääkäreitä.

Tämä on tärkeää, jotta saamme tulevaisuudessakin pidettyä huippuosaajat tekemässä töitä suomalaisessa terveydenhuollossa ja potilaiden parissa työskentelevien lääkäreiden on mahdollista tehdä potilastyön ohella myös tutkimustyötä. Tämä on laadukkaan hoidon perusta.

Lääketutkimusten kautta lääkäreillä on mahdollisuus tutustua uusiin lääkehoitoihin ennen kuin ne tulevat markkinoille. Samalla uusimmat ja vaikuttavimmat hoitomuodot saadaan käyttöön niille potilaille, jotka juuri kipeimmin uusia hoitoja tarvitsevat. Potilaan lisäksi myös yhteiskuntamme hyötyy siitä, että tutkimusvaiheessa olevien lääkkeiden ja hoidon seurannan kustannuksista vastaa lääkeyritykset.

Tutkimustoiminta vahvistaa tiedeyhteisöjen toimintaa. Osaaminen vahvistuu ja lääketuntemus jää Suomeen asiantuntijoiden ja potilaiden parhaaksi. Lääketutkimusten kautta tutkijoilla on myös mahdollisuus luoda kansainvälisiä kontakteja ja toimia osana kansainvälistä tiedeyhteisöä.