Lääkkeiden turvallisuus

Uuden lääkkeen ominaisuuksia tutkitaan pitkään, yleensä toistakymmentä vuotta, ennen kuin sen tehosta ja turvallisuudesta on tarpeeksi tietoa.

Lääkkeen tarkoitus on parantaa ja ehkäistä sairauksia sekä lievittää niiden oireita. Lääkkeen tulee olla korkealaatuinen, oikein valmistettu. Sen tulee olla tehokas ja myös turvallista käyttää. Kaiken lähtökohtana on lääketurvallisuuden varmistaminen.

Tieteellisissä ja kliinisissä tutkimuksissa syntyneellä lääkkeellä on vielä matkaa edessään, ennen kuin se pääsee kuluttajalle. 

Turvallisuudesta ei poiketa edes silloin, kun viranomaiset katsovat, että on pienempi riski jouduttaa kehittämistä kuin jättää potilas hoitamatta. Näin voi käydä esimerkiksi, kun väestöä uhkaa tartuntatauti tai muu sairaus, johon ei tunneta vielä parannuskeinoa.

Lääke vaikuttaa kuitenkin elimistöömme eri tavoin – etenkin kun lääketiede muuttuu yhä yksilöllisemmäksi. Kun lääke tehoaa, se voi aiheuttaa myös haittavaikutuksia ja haittavaikutuksetkin voivat olla yksilöllisiä. Kaikille haitatonta lääkettä ei ole olemassa.

Turvallisuutta seurataan läpi lääkkeen elinkaaren

Lääkeyritykset vastaavat tuotteistaan ja seuraavat aktiivisesti lääkkeiden turvallisuutta niiden koko elinkaaren ajan. Yritysten lääketurvatoiminta kerää jatkuvasti tietoa lääkkeiden haitoista.

Kliinisissä tutkimuksissa on mukana aina rajattu määrä ihmisiä. Harvinaisimmat haitat eivät välttämättä osu otoksiin. Haittavaikutuksia saattaa löytyä vielä kymmeniä vuosia markkinoille tulon jälkeen.Tarvittaessa lääkevalmisteiden yhteenvetoon lisätään varoituksia tai käytön rajoituksia.

Merkittävä vastuu haittavaikusten tietojen kertymisestä on myös lääkkeiden käyttäjillä. Havainnot lääkkeen odottamattomista haittavaikutuksista pitää ilmoittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tai lääkeyritykselle, jolla on kyseisen lääkkeen myyntilupa.

Lue lisää:

Tietoa haittavaikutusilmoituksen tekemisestä
Lääketeollisuuden lääketurvatoiminnasta
Lääketurvatoiminta - Pikaopas terveydenhuollon ammattilaisille
Adverse Event Reporting -video YouTubessa