Suomi tutkimusympäristönä

Kansainvälinen kilpailu tutkimuksista on kova ja siksi Suomessa on tärkeää pitää yllä toimivaa ja kannustavaa tutkimusekosysteemiä.

Suomi on pitkään ollut erinomainen paikka tehdä lääketutkimusta. Meillä on monta hyvää kilpailuetua, mutta viime vuosina tutkimusten määrät ovat olleet laskussa.

Suomen kansainvälinen kilpailukyky lääketutkimusten osalta on perustunut pitkälle siihen, että meillä on kansainvälisesti katsottuna erinomaiset, sähköisessä muodossa olevat terveysrekisterit, eli tietoa on sujuvasti saatavilla.

Asiantuntijoidemme osaaminen ja terveydenhoitomme on korkeatasoista. Myös potilaat suhtautuvat lääketutkimuksiin myönteisesti ja ovat sitoutuneita, jos päättävät lähteä mukaan tutkimukseen.

Jatkossa on erityisen tärkeää edistää tutkimustyön tekemistä mahdollistavan lainsäädännön ja sujuvien lupaprosessien kautta.

Tutkimusten lupakäytännöissä on ollut kirjavuutta ja säännöstön tulkinnat ovat vaihdelleet viranomaisesta riippuen. Tämä on hankaloittanut tutkijoiden työtä ja heikentänyt Suomen vetovoimaisuutta tutkimusympäristönä. Uuden lain ja uuden viranomaisen toiminnan myötä tutkimusten lupaprosessit ovat jatkossa selkeämpiä, yhdenmukaisempia ja sujuvampia.

Suomalaisen kilpailukyvyn näkökulmasta on tärkeää myös, että terveydenhuolto tarjoaa mahdollisuuksia tutkimuksille. Lääkäreillä tulee olla riittävästi aikaa ja mielenkiintoa sekä tutkimukseen sopivia potilaita. Kun terveydenhuollon resurssit ovat tiukalla, vähentää se helposti lääkäreiden mahdollisuutta tehdä tutkimusta potilastyön ohella.

Jo peruskoulutuksessa tulee lääkäreitä houkutella potilaiden hoitotyön lisäksi tutkijanuralle. On erityisen tärkeää herättää nuorten lääkärien kiinnostus tutkimustyötä kohtaan. Tämä edellyttää rahoituksen pitkäjänteisyyttä ja aikaa tutkimustyölle sekä arvostusta edistämään tutkijoiden urapolkua.

Lue lisää: 
Cancertrials.com
Lupalomake (pdf)