Lääke on innovaatio

Lääkekehitys on mullistanut terveydenhoitoa ja uusia läpimurtoja tapahtuu jatkuvasti. Yhä useampi sairaus voidaan nykyisin hoitaa lääkkeillä.

Lääkkeet tuovat ihmisille terveyttä, parempaa elämänlaatua ja enemmän elinvuosia.

Uuden lääkkeen kehittäminen on pitkä ja kallis prosessi. Aikaa kuluu helposti kahdeksasta kahteentoista vuotta ennen kuin molekyyli on kehitelty eri tutkimusviaheiden kautta potilaiden käytössä olevaksi lääkkeeksi. Yhden lääkkeen kehittäminen on miljardin tai tänä päivänä jopa kahden miljardin euron investointi, kun huomioidaan myös epäonnistuneiden molekyylien kustannus.

Lääketeollisuus tekee jatkuvasti tutkimus- ja kehitystyötä uusien lääkkeiden ja hoitojen kehittämiseksi. Usean lääkeyrityksen liikevoitosta käytetään tuotekehitykseen jopa 20 %. Lääkkeitä kehittävät lääkeyritykset ja lääkealan tutkimusta tehdään myös yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Uusien lääkehoitojen myötä entistä useampaa sairautta voidaan hoitaa sairaalan ulkopuolella ja monet leikkaukset onnistuvat päiväkirurgisesti. Esimerkiksi astman hoito on kehittynyt viime vuosina niin, että varsinaisia astmaosastoja sairaaloissa ei tarvita, vaan astmaa sairastavat voivat elää lääkehoitojen avulla lähes tai täysin normaalia elämää kotonaan.

Lääkehoito kehittyy yhä yksilöllisempään suuntaan. Potilaskohtaisesti räätälöity täsmälääke huomioi muun muassa perimän sekä parannettavan sairauden luonteen ja kulkutavan. Esimerkiksi reuman ja syövän hoito yksilöllistyy kovaa vauhtia.

Lääkealalla tehdään väsymättä töitä, jotta yhä useampi sairaus voidaan parantaa ja jopa ehkäistä, jotta voidaan luoda toivoa paranemisesta niille, joilla sitä ei vielä ole.