Tietosuojaseloste

Lääketeollisuus ry:n Näkökulma-uutiskirjeen ja yhteydenottopyyntöjen tietosuojaseloste ja evästekäytännöt

Evästekäytännöt löytyvät sivun lopusta.

Tällä tietosuojaselosteella Lääketeollisuus ry (”me”) antaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietoja siitä, miten käsittelemme rekisteröityjen (”sinä”) henkilötietoja sekä kerromme oikeuksistasi. 

Henkilötietojesi sekä yksityisyytesi suojaaminen on meille tärkeää. Käsittelemme tietoja huolellisesti ja turvallisesti tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Lääketeollisuus ry
PL 206, 00181 Helsinki
Y-tunnus: 0881821-0

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Petra Siitonen
Viestinnän asiantuntija
petra.siitonen@laaketeollisuus.fi 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Uutiskirjeen toimittaminen: Henkilötietoja käytetään Lääketeollisuus ry:n sähköpostitse toimitettavien uutiskirjeiden välittämiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Oikeutettu etu on olemassa, koska rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde rekisterinpitäjän toiminnan tarkoitus ja rekisteröidyn yhteiskunnallinen asema huomioiden, tai koska rekisteröity on itse tehnyt pyynnön koskien uutiskirjeen vastaanottamista, ja rekisteröidyn henkilötietojen käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

Yhteydenottopyyntölomake: Henkilötietojasi käytetään esittämääsi yhteydenottopyyntöön vastaamista varten. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Oikeutettu etu on olemassa, koska rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on itse tehnyt yhteydenottopyynnön, ja rekisteröidyn henkilötietojen käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Uutiskirjeen toimittaminen: nimi, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilauspäivämäärä.

Yhteydenottopyyntölomake: nimi, sähköposti, puhelinnumero, rekisteröidyn viestikenttään kirjoittama vapamuotoinen viesti, yhteydenottopyynnön jättämisen päivämäärä.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Uutiskirjeen toimittaminen: Kerättävät tiedot saadaan suoraan uutiskirjeen tilauksen tehneeltä henkilöltä (rekisteröidyltä) Lääketeollisuus ry:n verkkosivustolla olevan lomakkeen kautta.

Yhteydenottopyyntölomake: Kerättävät tiedot saadaan suoraan yhteydenottopyynnön jättäneiltä henkilöltä (rekisteröidyltä) Lääketeollisuus ry:n verkkosivustolla olevan lomakkeen kautta. 

6. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Lääketeollisuus ry käyttää kyseisissä palveluissa alihankkijoinaan luotettavaksi todettuja henkilötietojen käsittelijöitä. Näiden tahojen kanssa on allekirjoitettu tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset. Lääketeollisuus ry:n puolesta ja lukuun toimivia henkilötietojen käsittelijöitä ovat Liana Technologies sekä Myy Agency Oy.

Henkilötietoja ei luovuteta Lääketeollisuus ry:n ulkopuolelle. 
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. 

Uutiskirjeen toimittaminen: Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes henkilö peruu uutiskirjeen tilauksen. Uutiskirjeen tilauksen peruneiden henkilötiedot poistetaan viivytyksettä. 

Yhteydenottopyyntölomake: Yhteydenottopyyntöihin perustuvia tietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin pyynnön käsittely ja vastaaminen kestää. Yhteydenottopyynnön hoitamisen jälkeen henkilötiedot poistetaan viivytyksettä.

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja rekisterinpitäjä on huolehtinut asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Tietojen käyttöoikeudet ja valtuudet tietojärjestelmiin on rajattu, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja henkilötietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Rekisterinpitäjän työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi, minkä lisäksi työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet työsopimuksissa noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. 

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröitynä sinulla on alla kuvatut oikeudet: 

  1. Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin; 
  2. Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä; 
  3. Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät; 
  4. Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;  
  5. Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä uskottavalla tavalla. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Lääketeollisuus ry:n evästekäytännöt

Tällä sivulla kerromme, miten Lääketeollisuus ry (”me”) käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita käyttäjän (”sinä”) vieraillessa verkkosivustollamme. 

Kun saavut verkkosivustolle ensimmäistä kertaa tietyllä laitteella ja selaimella, kerromme evästeiden käytöstä ja tarjoamme mahdollisuuden vain välttämättömien evästeiden hyväksymiseen.

Olemme päivittäneet evästekäytäntömme 17.5.2021.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat tietosuojaselosteesta.

1. MITÄ EVÄSTEET OVAT JA MITEN NE TOIMIVAT 

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle, kuten tietokoneelle, tabletille tai matkapuhelimeen. Evästeet tunnistavat laitteesi, kun saavut uudelleen sivustolle. Sivuston teknisen toiminnan varmistamisen lisäksi evästeiden avulla on mahdollista esimerkiksi tallentaa sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja siten parantaa sivuston käyttökokemusta. Lisäksi evästeiden avulla on mahdollisia mukauttaa ja optimoida sivuston mainoksia. 

Käytämme myös muita evästeen kaltaisia teknologisia ratkaisuja, kuten pikseleitä. Pikseli mahdollistaa mainoksien kohdentamisen ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä, vaan kävijät pysyvät anonyymeinä verkkopalvelun tuottajalle. 

Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää esimerkiksi haittaohjelmien levittämiseen. 

2. MIHIN TARKOITUKSIIN EVÄSTE- JA LAITETUNNISTEITA KÄYTETÄÄN JA KAUANKO NE SÄILYVÄT? 

Olemme jaotelleet verkkosivuillamme käytettävät evästeet niiden käyttötarkoitusten mukaan.
Kerromme evästeen toiminta-ajat kunkin evästetyypin osalta. Evästeiden toiminta-ajan mukaan käytämme kahdenlaisia evästeitä:

Istuntokohtaiset evästeet: Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat, kun käyttäjä lopettaa istunnon eli sulkee selaimen. 

Pysyvät evästeet: Pysyvällä evästeellä on tietty säilytysaika eli voimassaoloaika, joka määrittää, kuinka kauan se säilyy tietokoneessa tai mobiililaitteessa. Tällaisia evästeitä säilytetään, kunnes niiden voimassaoloaika päättyy tai kunnes ne poistetaan manuaalisesti. 

Käytämme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin: 

Välttämättömät evästeet: Osa evästeistä on sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä verkkosivustomme teknisille perustoiminnoille. Näitä evästeitä ei voi poistaa käytöstä, koska ilman niitä ilman verkkosivustomme ei toimi. Välttämättömät evästeet voivat tunnistaa selaimesi sekä laitteen, jolla olet verkossa. 

Kävijäliikenteen analysointiin: Tilastollisten evästeiden kautta kerätty ja raportoitu tieto auttaa meitä ymmärtämään miten kävijät liikkuvat verkkosivustolla, laskemaan verkkosivuston kävijämääriä ja mittaamaan verkkosivuston liikennettä. Tämän tiedon avulla on mahdollista kehittää sivustoa toimivammaksi ja palvelemaan kävijöitä paremmin. Nämä evästeet eivät tallenna käyttäjistä suoraan tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat luonteeltaan tilastollisia. Jos et hyväksy näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet käynyt sivustollamme. Voit kuitenkin käyttää sivustoamme normaalisti. Evästeet ovat istuntokohtaisia. 

Mainonnan kohdentamiseen: Markkinointievästeiden avulla on mahdollista kohdentaa sinulle mainoksia eri verkkosivustoilla tai sisältöä sosiaalisessa mediassa. Näitä evästeitä asettavat kolmannen osapuolen mainonta- ja kohdistustyökalut. Evästeiden kautta nämä toimijat voivat muodostaa profiilin kiinnostuksesi kohteista. Jos et hyväksy näitä evästeitä, sinuun ei kohdisteta markkinointia, etkä mahdollisesti voi käyttää sosiaalisen median jakotyökaluja.

Evästeet voivat olla istuntokohtaisia tai pysyviä, ja ne säilyvät palvelusta riippuen eri aikoja. Katso käyttämiemme palveluiden evästekäytännöt kohdasta 3.  

3. MITÄ KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TARJOAMIA PALVELUITA KÄYTÄMME? 

Verkkosivustoillamme käytetään kolmannen osapuolen toteuttamaa Google Analytics -palvelua. Google Analytics -palvelulla kerätyt tiedot säilytetään Googlen Analytics-työkalussa. Lisäksi Google hallinnoi näitä tietoja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Lisätietoja Google Analyticsin käytöstä löydät alla olevalta sivulta.

Sivustolla käytetään Meta-, LinkedIn- ja X-pikseleitä. Voit tarkistaa näiden palveluntarjoajien yksityisyyttä ja evästeitä koskevista käytännöistä tiedot siitä, miten kyseinen palveluntarjoaja käyttää evästeitä.

4. MITEN VOIT VAIKUTTAA EVÄSTEIDEN AVULLA KERÄTTYIHIN TIETOIHIN 

Voit hallinnoida verkkosivustomme evästeitä kahdella tavalla:

Muuttamalla evästeasetuksia Lääketeollisuus ry:n sivustolla. Voit hallinnoida kävijäliikenteen analysointiin ja mainonnan kohdentamiseen käytettäviä evästeitä klikkaamalla "Evästeasetukset" -linkkiä. Voit muuttaa näitä evästeasetuksia milloin tahansa tuosta linkistä.

Muuttamalla selaimen evästeasetuksia. Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet oletusarvoisesti. Voit kuitenkin estää tai poistaa evästeet selaimen tai käyttämäsi laitteen asetuksista. Ohjeet löytyvät käyttämäsi selaimen ohjesivulta. Mobiililaitteiden selaimet eivät aina tarjoa tätä mahdollisuutta, ja tällöin tulee tehdä muutoksia puhelimen asetuksiin. Evästeiden käytön estäminen tätä kautta tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti verkkosivujen tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.