Lääkkeet ja patentit

Patentti suojaa lääkekeksintöjä

Lääkkeen matka molekyylistä potilaan käyttöön on pitkä ja kehittäminen vaatii paljon osaamista ja panostuksia. Vain murto-osa molekyyleistä ja tutkimusaihioista päätyy koskaan lääkkeeksi.

Kun tietty molekyyli vaikuttaa lupaavalta, sille haetaan patenttia, jonka tarkoitus on suojata lääkekeksintöä. Patentit myös kannustavat kehittämään uusia lääkkeitä. Tutkimustyö rakentuu tuoteideoille, osaamiselle ja tutkimuskapasiteetille, jota yritykset ovat rakentaneet vuosikausia.

Patentit auttavat varmistamaan, että olemme valmiita seuraaviin globaaleihin terveyskriiseihin. Ne ovat mahdollistaneet valtioiden, tutkimusyhteisöjen ja lääkeyhtiöiden laajan yhteistyön sekä esimerkiksi rokoteyritysten välisen yhteistyön rokotteiden tuotannon tehostamiseksi

Patentin avulla länsimaissa keksijä saa tuotteelle yksinoikeuden määräajaksi, tämän jälkeen muut saavat kopioida tai jalostaa keksintöä. Uutta lääkettä suojaava patentti on voimassa enintään 20 vuotta. Osa suoja-ajasta kuluu jo kehitysvaiheessa, ennen kuin lääke ehtii myyntiin. Kun suoja-aika umpeutuu, lääkkeelle saa lähteä kehittämään ns. rinnakkaisvalmisteita.

Lääkkeiden kehittäminen on aina riskisijoitus

Lääkkeiden ja rokotteiden kehittäminen vaatii mittavia investointeja, eikä pitkällekään kehitetty tuote päädy välttämättä ikinä käyttöön mm. riittämättömän tehon tai turvallisuuden takia. 

Rokotetutkimus on usein tavanomaisia lääkkeitä kalliimpaa ja riskipitoisempaa, koska rokotteita annetaan terveille suojaamaan sairauksilta, ja vaatimustaso on siksi vielä korkeampi kuin sairauden hoitoon tarkoitetuilla lääkkeillä. Siksi rokotteiden kehittäminen on suhteellisen keskittynyttä.

Rokotteiden kehitystyö ja valmistus on aina riskisijoitus. Valtioilla yksin ei ole mahdollisuuksia tehdä tällaisia riskisijoituksia, vaan siihen tarvitaan vahvoja kansainvälisiä yrityksiä. Tuotekehityskustannusten lisäksi patenttiaikana on katettava epäonnistuneiden projektien kulut. Patenttisuoja takaa innovaatiolle tuoton.

Patentit eli IP-oikeudet (IP tai IPR oikeudet, Intellectual Property Rights, suom. immateriaalioikeudet, teollisoikeudet tai aineettoman omaisuuden oikeudet) ovat suoja keksinnöille. Keksinnöt tarvitsevat suojan ja se on ollut edellytys sille, että uusia hoitoja voidaan kehittää. 

Onko julkinen tutkimustuki peruste patenttisuojasta luopumiselle?

Valtiot rahoittavat julkisista varoista tärkeää ensivaiheen tutkimusta kaikilla eri tieteenaloilla, myös lääketieteissä.

Ilman julkisen rahoituksen tukea ei koronarokotteitakaan olisi kehitetty näin nopeasti. Se on auttanut ensisijaisesti riskien hallinnassa ja tuotantokapasiteetin nopeuttamisessa.

Pääosa tutkimuksesta ja tuotekehityksestä tapahtui kuitenkin yksityisen puolen tutkijoiden johdolla. Valtioilla ei ole rahaa tai riskinottokykyä siirtyä yritysten rooliin kehittää ja valmistaa käyttövalmiita rokotteita. IP-oikeuksista luopumista edistävät tahot pitävät julkista tutkimustukea perusteena patenttisuojasta luopumiselle.