Lääkkeet ja ympäristö

Lääkeaineita kulkeutuu myös ympäristöön – erityisesti lääkkeiden käytön jälkeen viemäriverkoston kautta ja jätteiden mukana. Lääkealan toimijat pyrkivät varmistamaan, että alan ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset. Tähän ohjaavat myös lääkealan säädökset.

Ympäristöstä löytyvät lääkeainejäämät ovat niin pieniä, että ne eivät vaikuta ihmisten terveyteen. On kuitenkin todettu, että lääkejäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kaloihin ja muihin vesieliöihin.

Valtaosa lääkkeistä joutuu ympäristöön lääkkeen käytön jälkeen viemäriverkoston kautta. Lääkkeet huuhtoutuvat iholta viemäriin suihkuvedessä tai elimistöstä vessan kautta. Tehokkaasta viemäriveden puhdistuksesta huolimatta kaikki lääkejäämät eivät poistu vedestä.

Lääkkeitä myös hävitetään väärin. Niitä voidaan laittaa viemäriin tai kotitalousjätteisiin. Lääkkeet tulee aina hävittää asianmukaisesti. Vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet pitää viedä apteekkiin.

Lääkealan toimijat ovat jo kahtena viime vuonna Lääkkeetön Itämeri -kampanjalla kantaneet ympäristöstä vastuuta ja lisänneet tietoisuutta siitä, miten lääkkeet tulee hävittää. 

Jokainen meistä voi kantaa vastuuta ympäristöstään käyttämällä lääkkeitä oikein. Lääkeiden oikeasta käyttöön ja lääkkeiden hävittämiseen löytyy hyvät ohjeet Fimean

Lääkkeiden valmistus aiheuttaa Suomessa erittäin pienen osan lääkkeiden ympäristövaikutuksista. Lääkeaineiden valmistusta ohjaavat tarkat säännöt – GMP-säädökset (good manufacturing practice) . Lisäksi monilla yrityksillä on käytössään muita sääntöjä ja ohjeita (esim. ISO-standardeja), jotka ohjaavat ympäristön kannalta laadukkaaseen toimintaan.

Myös EU-lainsäädäntö tarkastelee yhä tarkemmin lääkkeiden vaikutuksia erityisesti vesistöihin. Lääketuotannon päästöjen vähentämiseen ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelyyn kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Lääkkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä, kun lääkkeelle haetaan myyntilupaa. Mikäli lääkkeellä on oletettavissa erityisiä ympäristövaikutuksia, lääkeyrityksen pitää selvittää, miten näitä riskejä voidaan rajoittaa. 

Kansainvälisesti tilanne ei ole yhtä hyvä. Lääkkeitä tuotetaan paljon EU:n ulkopuolella, jossa valvonta ei ole yhtä tiukkaa. Paikallisesti käytettäviin lääkkeisiin ei aina ulotu samanlaista valvontaa kuin EU:ssa.

Asiasta lisää:

Fimea: Näin hävität lääkkeet oikein -tutustu ohjeisiin
Lääkkeetön Itämeri -kampanja
Efpia: Näin lääkeala kantaa ympäristövastuuta Euroopan tasolla
Meds disposal - eurooppalainen kampanja lääkkeiden oikeanlaisesta hävittämisestä.