Lääkkeet ja ympäristö

Lääkeaineita kulkeutuu ympäristöön lääkkeenvalmistuksen ja vanhentuneiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden hävittämisen seurauksena, mutta määrällisesti eniten erityisesti lääkkeiden käytön seurauksena. Lääkealan toimijat pyrkivät varmistamaan, että alan ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset.

Nopeasti kasvava resurssien kulutus kaikkialla maailmassa on kestämätöntä. Luonnonvarojen käytön ylikulutus, ekosysteemien rappeutuminen ja ihmiselämää tukevien ympäristörakenteiden tuhoutuminen ovat kriittisiä seikkoja nykyisten ja tulevien sukupolvien näkökulmasta. Siksi keskittyminen entistä enemmän ympäristön kestävyyden edistämiseen on avainasemassa myös terveyden kannalta.

Eurooppalainen lääketeollisuus on sitoutunut rakentamaan terveellisempää ja ympäristön kannalta kestävämpää tulevaisuutta. Tavoitteenamme on tuottaa tehokkaita, turvallisia, laadukkaita ja ympäristöystävällisiä hoitovaihtoehtoja ja siten vaikuttaa positiivisesti potilaiden elämään.

Lääkkeiden ympäristövaikutusten minimointi ja potilaiden tehokkaan hoidon saatavuus on keskeinen kysymys kaikilla terveydenhuollon sektoreilla.

Valtaosa ympäristöön päätyvästä lääkeainekuormasta kulkeutuu ympäristöön lääkkeen käytön jälkeen viemäriverkoston kautta. Lääkkeet huuhtoutuvat iholta viemäriin suihkuvedessä tai elimistöstä vessan kautta. Tehokkaasta viemäriveden puhdistuksesta huolimatta kaikki lääkejäämät eivät poistu vedestä.

Jokainen meistä voi kantaa vastuuta ympäristöstään käyttämällä lääkkeitä oikein. Lääkkeitä myös hävitetään väärin mm. laittamalla vanhentuneita tai käyttämättä jääneitä lääkkeitä viemäriin tai kotitalousjätteisiin.

EU-lainsäädäntö tarkastelee yhä tarkemmin lääkkeiden vaikutuksia erityisesti vesistöihin. Lääkkeitä tuotetaan kuitenkin paljon EU:n ulkopuolella, jossa valvonta ei ole yhtä tiukkaa. Lääkeyritysten globaalin toiminnan luonteen vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että yhteistyötä tehdään ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi maailmanlaajuisesti teollisuuden ja sääntelyviranomaisten välillä.

Lue lisää:

Fimea: Miten lääkkeet hävitetään? (Fimea.fi)
Lääkkeetön Itämeri -kampanja (laakkeetonitameri.fi)
Efpia: Näin lääkeala kantaa ympäristövastuuta Euroopan tasolla (Efpia.eu, in English)
Meds disposal - eurooppalainen kampanja lääkkeiden oikeanlaisesta hävittämisestä (Medsdisposal.eu)