Lääkkeet ja ympäristö

Lääkeaineita kulkeutuu myös ympäristöön – erityisesti lääkkeiden käytön jälkeen viemäriverkoston kautta ja jätteiden mukana. Lääkealan toimijat pyrkivät varmistamaan, että alan ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset. Tähän ohjaavat myös lääkealan säädökset.

Lääkkeiden valmistus aiheuttaa Suomessa erittäin pienen osan lääkkeiden ympäristövaikutuksista, sillä valmistus on tarkkaan valvottua ja vastuullista. Valmistuksessa noudatetaan hyvän tuotantotavan ohjeita eli niin sanottua GMP-ohjeistoa (Good Manufacturing Practices).

Monilla yrityksillä on käytössään muita sääntöjä, jotka ohjaavat ympäristön kannalta laadukkaaseen toimintaan. Tehokkaan omavalvonnan lisäksi lääkevalmistusta valvovat viranomaiset.

Valtaosa lääkkeistä joutuu ympäristöön lääkkeen käytön jälkeen viemäriverkoston kautta. Lääkkeet huuhtoutuvat iholta viemäriin suihkuvedessä tai elimistöstä vessan kautta. Tehokkaasta viemäriveden puhdistuksesta huolimatta kaikki lääkejäämät eivät poistu vedestä.

Jokainen meistä voi kantaa vastuuta ympäristöstään käyttämällä lääkkeitä oikein. Lääkkeiden oikeasta käyttöön ja lääkkeiden hävittämiseen löytyy hyvät ohjeet Fimean verkkosivuilta.

Lääkkeitä myös hävitetään väärin. Niitä voidaan laittaa viemäriin tai kotitalousjätteisiin. Lääkkeet tulee aina hävittää asianmukaisesti. Vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet pitää viedä apteekkiin.

EU-lainsäädäntö tarkastelee yhä tarkemmin lääkkeiden vaikutuksia erityisesti vesistöihin. Lääketuotannon päästöjen vähentämiseen ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelyyn kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Lääkkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä, kun lääkkeelle haetaan myyntilupaa. Mikäli lääkkeellä on oletettavissa erityisiä ympäristövaikutuksia, lääkeyrityksen pitää selvittää, miten näitä riskejä voidaan rajoittaa. 

Kansainvälisesti tilanne ei ole yhtä hyvä. Lääkkeitä tuotetaan paljon EU:n ulkopuolella, jossa valvonta ei ole yhtä tiukkaa. Paikallisesti käytettäviin lääkkeisiin ei aina ulotu samanlaista valvontaa kuin EU:ssa.

Lue lisää:

Fimea: Miten lääkkeet hävitetään? (Fimea.fi)
Lääkkeetön Itämeri -kampanja (laakkeetonitameri.fi)
Efpia: Näin lääkeala kantaa ympäristövastuuta Euroopan tasolla (Efpia.eu, in English)
Meds disposal - eurooppalainen kampanja lääkkeiden oikeanlaisesta hävittämisestä (Medsdisposal.eu)