Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Lääkeyritykset tekevät jatkuvasti yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten, kuten lääkäreiden ja sairaanhoitajien kanssa. Yhteistyö on edellytys uusien lääkkeiden kehittämisessä ja niiden käyttöönotossa. Se mahdollistaa myös potilaiden ja terveydenhuollon tarpeiden kartoittamisen. 

Usein yhteistyön tarkoituksena on myös kertoa terveydenhuollon ammattilaisille uusimmista lääkehoidoista ja lääketieteellistä tutkimuksista. 

Kiinnostus lääketeollisuuden ja esimerkiksi lääkäreiden väliseen yhteistyöhön on kasvanut viime vuosina. Potilaille on tärkeää, että he voivat luottaa lääkärin suosittelevan ja määräävän kulloinkin asianmukaisen hoidon, joka perustuu kliiniseen näyttöön ja kokemukseen.

Lääketeollisuus uskoo avoimuuteen ja siksi yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet julkistamaan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat taloudelliset tiedot. Tämä varmistaa toiminnan läpinäkyvyyden ja avoimuuden. Julkistamismalli on sama koko Euroopan alueelle ja se velvoittaa kaikkia Euroopan kattojärjestömme EFPIA:n jäseniä, Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä.

Apteekkariliitto, Farmasialiitto ja Proviisoriyhdistys suosittelevat jäsenilleen, että nämä antaisivat suostumuksensa tietojensa julkistamiseen. Samoin Suomen Lääkäriliitto tukee tietojen julkistamista.

Jäsenyritysten julkaisemat tiedot

Lue lisää:

EFPIAn läpinäkyvyyssäännöstö - Responsible transparency
Julkistamisen mallipohja (pdf)
Usein kysytyt kysymykset