Lääkekehitys alkaa laboratoriosta

Lääkkeen tie laboratoriosta apteekin hyllylle on pitkä. Lääkkeen kehitystyö vie vähintään 10–12 vuotta.

Lääkkeen kehittäminen alkaa siitä, että ymmärretään sairauksien syntymekanismi ja oivalletaan miten taudinkulkuun tai sen oireisiin voidaan vaikuttaa. Siitä lähtee vaativa tie kohti uuden lääkkeen kehittämistä.

Jopa 10 000 molekyylin joukosta valitaan muutama kymmenen tai sata molekyyliä, joita lähdetään tutkimaan eteenpäin ns. prekliinisissä tutkimuksissa.

Prekliinisissä tutkimuksissa määritellään, onko valittu molekyyli riittävän turvallinen, jotta sitä voitaisiin antaa ihmiselle. Tyypillisesti  valittuja molekyylejä ja niiden mahdollisia vaikutuksia mallinnetaan tietokoneiden avulla sekä testataan niitä  erilaisilla solu- ja kudosmalleilla elävän organismin ulkopuolella.

Tämän jälkeen tutkimusta jatketaan koe-eläintutkimuksilla. Ilman välttämättömiä eläinkokeita uusi lääke ei saa myyntilupaa.

Lääketeollisuuden tärkeänä tavoitteena on vähentää eläinkokeita ja korvata niitä muilla menetelmillä sekä välttää kivun aiheuttamista koe-eläimille. Euroopan lääketeollisuus eli EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) ja sen jäsenet ovat sitoutuneet ottamaan käyttöön uusimpaan tieteeseen perustuvia vaihtoehtoisia menetelmiä eläinkokeiden sijalle. EU:n lainsäädännössä kuvatut kolmen R:n periaatteet (Replace, Reduce, Refine) on implementoitu osaksi lääkeyritysten toimintaa ja lisäksi yritykset jatkuvasti hakevat vaihtoehtoisia tapoja tehdä korkealaatuista tutkimusta ilman eläinten käyttöä. 

Kun tietoa lääkkeen turvallisuudesta on jo riittävästi, voidaan edetä kliinisiin tutkimuksiin.