Sairaalalääkkeet

Sairaalalääkkeillä tarkoitetaan potilaiden sairaalahoidon aikana käyttämiä lääkkeitä. Sairaalalääkkeiden osuus on noin neljännes Suomessa toteutuneesta lääkemyynnistä.

Sairaalalääkkeet ovat potilaalle maksuttomia, sillä julkisen terveydenhuollon sairaaloissa toteutettava lääkehoito sisältyy asiakasmaksuun. Suomessa potilaan kotikunta kustantaa sairaalahoidon.

Valtaosa lääkehankinnoista kilpailutetaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Käytännössä kilpailutuksesta vastaavat yliopistollisten sairaanhoitopiirien sairaala-apteekit, joilla on hankinnoissa vaadittavaa farmaseuttista osaamista.

Lue lisää sairaalalääkkeiden hankinnoista