Sairaalalääkkeet

Sairaalalääkkeillä tarkoitetaan potilaiden sairaalahoidon aikana käyttämiä lääkkeitä. Sairaalalääkkeet ovat potilaalle maksuttomia, sillä julkisen terveydenhuollon sairaaloissa toteutettava lääkehoito sisältyy asiakasmaksuun.

Sairaalalääkkeiden hankinnat

Julkisen terveydenhuollon lääkehankintojen tehtävänä on varmistaa turvallinen, tarkoituksenmukainen, tehokas ja katkeamaton lääkehuolto. Tämä edellyttää toimivia lääkemarkkinoita, tervettä kilpailuympäristöä ja syvää farmaseuttista asiantuntemusta hankintojen toteutuksessa.

Lääkehankinnoissa käytössä olevasta viiden yliopistollisen sairaalan ympärille muodostetun hankintarenkaan mallista on usean vuoden kokemus. Useampi hankintaorganisaatio ja kilpailutusten rytmitys varmistavat terveen kilpailuympäristön säilymisen ja lisäävät huoltovarmuutta. Usean ostajan kilpailutukset takaavat tarjoajille riittävän kokoiset markkinat kaikille hankintakausille. Tällä edistetään tehokasta ja toimivaa lääkehuoltoa ja myös uusimpien lääkehoitojen saatavuutta.

Lääkkeet kytkeytyvät saumattomasti osaksi sairaalan hoitoprosesseja, ja farmaseuttisella asiantuntemuksella varmistetaan lääke- ja lääkitysturvallisuus sekä hankintojen kokonaistaloudellisuus.

Lääkehankinnat edellyttävät myös lääkkeitä käyttävien yksittäisten hoitoyksiköiden ja niissä mahdollisesti vallitsevien ominaispiirteiden tuntemusta. Lääkehuollossa ei ole kyse ainoastaan logistiikasta, vaan lääkehuollon johtaminen on keskeinen osa sairaaloiden ja hoitoprosessin johtamista.

Lue lisää sairaalalääkkeiden hankinnoista