Sairaalalääkkeiden hankinnat

Lääkehankinnoilla varmistetaan turvallinen, tarkoituksenmukainen, tehokas ja katkeamaton lääkehuolto. Tämä edellyttää toimivia lääkemarkkinoita, tervettä kilpailuympäristöä ja riittävää farmaseuttista asiantuntemusta hankintojen toteutuksessa.

Terve kilpailu edellyttää useita ostajia ja tarjoajia sekä kilpailutusten jaksottamista tasaisesti siten, että kaikki kilpailutukset eivät ole käynnissä samanaikaisesti. Usean ostajan kilpailutukset takaavat tarjoajille riittävän kokoiset markkinat kaikille hankintakausille.

Valmisteiden vertailuun vaikuttavien arviointiperusteiden tulee pohjautua myös muihin ominaisuuksiin kuin pelkkään hintaan. Liian yksipuolinen hinnan painottaminen muokkaa markkinoita siten, että ajan myötä terveen kilpailun edellytykset kapenevat, toimittajien määrä vähenee ja valmisteiden toimitusvarmuus heikkenee.

Valmisteiden arviointiperusteiden painottaminen edellyttää sekä syvää farmaseuttista asiantuntemusta että laajaa ymmärrystä valmistevalikoiman vaikutuksista sairaalan toimintoihin.

Lääkehankinnoissa hyödynnetään jo nyt laajoja hankintarenkaita. Yhteistyötä hankintarenkaiden välillä ja tarjoajien kanssa voidaan kuitenkin edelleen vahvistaa. Samoin yhteistyötä tarjoajien kanssa voitaisiin tiivistää.

Hankintarenkaat voivat esimerkiksi hyödyntää yhteisiä markkinakartoituksia ja käydä tilaajien ja toimittajien välistä markkinavuoropuhelua. Terveen kilpailun näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, että myös tulevaisuudessa hankintakaudet ja kilpailutukset jaksotetaan eri vuosille hankintarenkaiden kesken.