Työ- ja toimintakykyä

Terveys ja työkyky ovat elämämme tärkeimpiä asioita meille jokaiselle, mutta ne ovat tärkeitä myös koko yhteiskunnalle.

Väestömme ikääntyy kovaa vauhtia ja siksi on yhä tärkeämpää panostaa työikäisten hyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitoon. Suomi tarvitsee työkykyisen ja hyvinvoivan väestön. Tämä luo uusia haasteita myös terveydenhuollolle.

Uusilla lääkkeillä on kyetty selättämään monia aiemmin työkyvyttömyyteen johtaneita sairauksia ja lisäämään terveyttä ja hyvinvointia.

Monet aiemmin väistämättömästi työelämän ulkopuolelle johtaneet sairaudet ovat hoidettavissa. Useat krooniset sairaudet ovat arkipäiväistyneet hoidettavissa oleviksi asioiksi. Esimerkiksi astma ja reuma ovat edelleen vakavia sairauksia, mutta hyvällä hoidolla niiden kanssa tullaan toimeen ja pysytään työkykyisinä. Mielenterveysongelmat eivät enää leimaa potilasta, eivätkä samalla tavalla syrjäytä yhteiskunnasta kuin aikaisemmin.

Ihmisten toiminta- ja työkyvyn kohentumisella on merkittävät kustannusvaikutukset mm. työkyvyttömyyseläkkeisiin, sairauspäivärahoihin ja vammaisetuuksiin. Tämän vuoksi lääkkeitä arvioitaessa tulisi suorien vaikutusten (kuten kyvyn laskea diabeetikon verensokeria) lisäksi tarkastella myös lääkkeiden vaikutuksia potilaiden toiminta- ja työkykyyn ja sitä kautta yhteiskunnallista vaikutusta - yksilön elämänlaadusta puhumattakaan.

Lue lisää:
Lääkkeen arvo -raportti
Lääkkeet ja työkyky -julkaisu