Me vaikutamme

Lääkehoidon, lääkehuollon ja alan tutkimustoiminnan kehittäminen edellyttää saumatonta yhteistyötä viranomaisten ja alan muiden toimijoiden kanssa.

Lääketeollisuus ry:n tavoitteena on olla aktiivinen keskustelija ja yhteistyökumppani. Nostamme keskusteluun havaitsemiamme kehittämisen kohteita ja ratkaisuehdotuksia sekä tuotamme luotettavaa, päätöksentekoa tukevaa tietoa. Toimiva keskusteluyhteys viranomaisten ja poliittisten päätöstentekijöiden kanssa onkin teollisuudelle erityisen tärkeää. 

Tavoitteenamme on parantaa suomalaisten terveyttä eriarvoisuutta vähentämällä, kehittämällä entistä vaikuttampaa terveydenhoitoa. Terveydenhoitoa tulee tarkastella investointina kokonaiskustannukset huomioden. 

Tahdomme olla mukana rakentamassa terveysalasta Suomen uutta lippulaivaa, jossa panostetaan osaamiseen ja tutkimukseen.

Hallitusohjelmatavoitteemme ovat

Eriarvoisuuden vähentäminen

Kehitetään terveydenhuollon ja lääkehuollon rahoitusmalleja siten, että ne mahdollistavat suomalaisille parhaan hoidon asuin- tai hoitopaikasta riippumatta

Vaikuttavuus

Panostetaan tiedolla johtamiseen, jotta terveydenhuollon resurssit kohdennetaan oikein sekä tuotetaan vaikuttavaa ja kustannustehokasta hoitoa. Kehitetään tiedolla johtamisen työkaluja. 

Investointi terveyteen

Tarkastellaan lääkkeitä investointina ja niiden tuomien säästöjen näkökulmasta; ei yksittäisenä säästökohteenatamisen työkaluja. ta. Terveysalasta on mahdollista rakentaa Suomen uusi lippulaiva, jos tulevina vuosina panostetaan osaamiseen ja tutkimukseen. 

Talouskasvu

Luodaan terveysalasta Suomen uusi lippulaiva. Edesautetaan tulevaisuuden tutkimustoimintaa ja investointeja. 

Hallitusohjelmatavoitteemme ovat luettavissa kokonaisuudessaan täältä