Me vaikutamme

Lääkehoidon, lääkehuollon ja alan tutkimustoiminnan kehittäminen edellyttää saumatonta yhteistyötä niin kansallisesti kuin alueellisesti.

Lääketeollisuus ry:n tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia, parantaa sairauksia sekä vauhdittaa kasvua tutkimuksella, innovaatioilla, ja uusilla terveydenhuollon ratkaisuilla. 

Haluamme toimia vastuullisesti, aktiivista vuoropuhelua edistäen ja sen kautta yhdessä ratkaisuja etsien.  Toimimme jäsenistömme yhdyssiteenä ja parannamme lääketeollisuuden toimintaedellytyksiä. Lisäämme ymmärrystä toimialamme yhteiskunnallisesta merkityksestä ja olennaisesta roolista terveydenhuollossa. 

Nostamme keskusteluun havaitsemiamme kehittämisen kohteita ja ratkaisuehdotuksia sekä tuotamme luotettavaa, päätöksentekoa tukevaa tietoa. Toimiva keskusteluyhteys viranomaisten ja poliittisten päätöstentekijöiden kanssa onkin meille erityisen tärkeää. 

Täältä voit lukea kesän 2024 EU-vaalitavoitteistamme lisää