Terveysalasta talouskasvua

Terveysala on siitä merkityksellistä, että samanaikaisesti voidaan viedä eteenpäin kahta tärkeää asiaa; edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä vauhdittaa talouskasvua innovaatioilla, tutkimuksella ja uusilla ratkaisumalleilla.

Tämä on erityisen tärkeää, kun tavoitteena on taklata yhteiskuntamme kestävyysvajetta. Suomalainen yhteiskunta tarvitsee uusia kasvun vauhdittajia. Siksi menestyksellä aloitettua terveysalan kasvustrategiaa on tärkeää jatkaa. Terveysalasta on mahdollista luoda Suomen uusi kasvun moottori.

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet pärjätä tiukassa kansainvälisessä kilpailussa lääketutkimuksista. Digitalisaatio, laajat tietovarannot ja niiden analysointi ja käyttö tutkimuksessa ja päätöksenteossa avaavat uusia mahdollisuuksia hoidon kehittymiselle.

Lisäksi meillä on erinomaista tutkimusosaamista, huippuasiantunteva terveydenhuollon henkilöstö ja sitoutuneet potilaat. Kilpailukykyämme lisäävät myös kansainvälisesti merkittävät tienraivaajat, kuten FinnGen-tutkimushanke. Hankkeessa hyödynnetään suomalaisten biopankkien keräämiä verinäytteitä ja avataan näkymiä sairauksien syihin, hoitoon ja mikä parasta sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Kisa kansainvälisistä tutkimuksista on kova. Suomen tulee voida tarjota terveysalan tutkimukselle ja investoinneille joustava, ennnakoitava ja mahdollistava toimintaympäristö. Tämä mahdollistuu lainsäädäntöä uusimalla, riittävällä perustutkimuksen rahoituksella sekä selkeillä viranomaisprosesseilla. 

Terveysala voi olla Suomen kasvun mahdollistaja

Lääketeollisuus on muodostunut Suomessa vakaaksi työllistäjäksi ja kasvattanut tuottavuuttaan. Terveysala tuottaa tutkimusta ja innovaatioita suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tueksi, tarjoaa korkean tuottavuuden työpaikkoja huippuosaajille ja tuo Suomeen merkittävän määrän arvonlisäystä ja veroja. Tulevaisuuden talouskasvun näkökulmasta tärkeää on, että alalle Suomi on varsin kiinnostava ja houkutteleva toimintaympäristö tulevaisuuden investoinneille.

Tutkijoiden mukaan lääketeollisuuden yritysten hyvä tilanne johtuu mm. määrätietoisista satsauksista bioteknologiaan vuosituhannen vaihteessa ja pitkäjänteisestä kasvustrategiatyöstä. Vuosille 2008–2018 keskittyvä tutkimuksen mukaan Suomi on onnistunut luomaan maahamme houkuttelevan toimintaympäristön kansainvälisen lääketeollisuuden investoinneille ja se näkyy esimerkiksi alan työpaikkojen määrässä. 

Kehittämällä toimintaympäristöä saadaan uudistavaa kansantalouden kasvua, lääketieteen keksinnöt suomalaisten käyttöön ja enemmän tuotantoinvestointeja sekä osaamista ja työpaikkoja Suomeen. Lisäämällä omaa tuotantoa parannamme myös Suomen huoltovarmuutta.

Saatavuuden varmistaminen edellyttää myös Suomen ja Euroopan kehittämistä entistä myönteisemmäksi toimintaympäristöksi innovaatio- ja tutkimustoiminnalle. Tätä kautta on mahdollista kipailla globaalisti lääkealan investoinneista ja kasvattaa tuotantoa myös Euroopassa.

Lue lisää:

ETLA: Terveysteknologia ja tutkiva lääkeala Suomen taloudessa 
VTT:n selitys: Lääketeollisuuden on mahdollista kasvaa Suomessa merkittävästi
Millainen Suomi on tutkimusympäristönä

Terveysalasta talouskasvua Suomelle