Lääkkeiden jakelu

Lääkkeen tie lääketehtaan portilta lääkkeen käyttäjälle kulkee monen väliportaan kautta. Lääkkeiden jakelu on luvanvaraista toimintaa, jota valvoo Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Suomessa lääkkeiden tukkujakelu perustuu ns. yksikanavaperiaatteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että apteekki tai sairaala hankkii tietyn lääkeyrityksen tuotteita yleensä vain yhdestä tukusta. Suomessa lääkejakeluun erikoistuneita tukkukauppoja on muutama, suurimmat niistä ovat Oriola ja Tamro.

Lääkkeiden jakelu on tarkkaan valvottua ja säädeltyä toimintaa, jota ohjaa sekä kansallinen että eurooppalainen lainsäädäntö. Lääkkeiden jakelussa noudatetaan lääkkeiden hyviä jakelutapoja (Good Distribution Practice, GDP), jotta voitaisiin varmistaa jakeluketjun laatu, lääkkeiden saatavuus sekä se, ettei viralliseen jakelujärjestelmään pääse lääkeväärennöksiä, jotka ovat merkittävä terveysuhka lääkkeiden käyttäjille. Lääkkeiden aitoutta varmistamaan on rakennettu myös vuonna 2019 käyttöönotettu Euroopan laajuinen lääkevarmennusjärjestelmä.

Lääkkeiden vähittäisjakelu toimii Suomessa seuraavasti:

  • Apteekit vastaavat resepti- ja itsehoitolääkkeiden vähittäisjakelusta. Suomessa on noin 800 apteekkitoimipistettä ja Suomen apteekkiverkko kattaa koko maan; myös syrjäseudut. Apteekkitoiminta vaatii Suomessa apteekkiluvan, jonka myöntää Fimea.
  • Sairaala-apteekit tai lääkekeskukset järjestävät julkisen terveydenhuollon lääkehuoltopalvelut mm. sairaaloihin ja terveyskeskuksiin. Lääkekeskus voidaan perustaa myös yksityiseen sairaalaan. Sairaala-apteekkeja on yhteensä 25. Lääkekeskuksia on kunnallisella, valtiollisella ja yksityisellä sektorilla yhteensä noin 110. Palveluasumisen piirissä olevien potilaiden lääkkeet hankitaan useimmiten avohuollon apteekista.
  • Sotilasapteekki vastaa puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja rauhanturvajoukkojen lääkehuollosta.
  • Rokotteet, jotka kuuluvat kansalliseen rokotusohjelmaan, saa ilmaiseksi terveydenhuollosta. Muut rokotteet ovat ostettavissa apteekista. Eläinlääkkeet menevät tukkuliikkeestä joko apteekkiin tai suoraan eläinlääkärille.


Lääketeollisuus ry:n linjaukset lääkkeiden vähittäisjakeluun

Lääkkeen matka raaka-aineesta lääkkeen käyttäjälle