Näin toimimme

Lääketeollisuus ry tukee jäsenyritystensä toimintaa ja kehittymistä sekä vaikuttaa suomalaiseen terveyspolitiikkaan. Järjestömme ylin päättävä elin on yleinen kokous. 

Tavoitteenamme on edistää terveyttä ja hyvinvointia, parantaa sairauksia sekä vauhdittaa kasvua tutkimuksella, innovaatioilla, ja uusilla terveydenhuollon ratkaisuilla. 

Haluamme toimia vastuullisesti, aktiivista vuoropuhelua edistäen ja sen kautta yhdessä ratkaisuja etsien.  Toimimme jäsenistömme yhdyssiteenä ja parannamme lääketeollisuuden toimintaedellytyksiä. Lisäämme ymmärrystä toimialamme yhteiskunnallisesta merkityksestä ja olennaisesta roolista terveydenhuollossa.

Lue lisää strategiastamme

Toiminnastamme päättävät sen jäsenet. Korkein päätösvalta on yleisellä kokouksella, joka koostuu jäsenyrityksistä. Yleinen kokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen. Yleinen kokous valitsee joukostaan hallituksen, joka ohjaa yhdistyksen toimintaa ja linjaa yhdistyksen strategiset suuntaviivat sekä valvoo niiden toimeenpanoa. Asiat hallitukseen valmistelee työvaliokunta ja toimiston henkilökunta.

Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastaa Lääketeollisuus ry:n toimisto, jossa työskentelee 13 lääkealan huippuasiantuntijaa. Jäsenyritystemme edustajat toimivat toimistomme asiantuntijatyön tukena yhdistyksemme toimikunnissa ja asiantuntijaryhmissä. 

Olemme vahvasti kansainvälinen toimija. Pääosa jäsenyrityksistämme on globaalisti toimivia yrityksiä ja merkittävä osa alaamme koskevasta säädännöstä tapahtuu EU:ssa. Osallistummekin aktiivisesti Euroopan kattojärjestömme EFPIA:n toimintaan.

Olemme myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.