Blogit

20.05.2024 | Pauliina Ehlers, erityisasiantuntija

ATMP-hoidot muuttavat perinteisiä tutkimuskäytäntöjä ja tuovat uusia mahdollisuuksia sairauksien hoitoon

Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP) tarjoavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia sairauksien sekä vammojen hoitoon. Koska kyseessä ovat perinteistä lääkehoitoa monimutkaisemmat hoitomuodot, myös niiden tutkiminen kliinisissä tutkimuksissa tuo tiettyjä lisähaasteita sekä hoitojen kehittäjille, tutkijoille että viranomaisille.

13.05.2024 | Jannika Kaikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Bayer Nordic SE

Kohti kilpailukykyistä ja kriisinkestävää Eurooppaa

Euroopan unionin strategisen autonomian vahvistaminen on tulevan komission kauden tärkeimpiä tavoitteita. Sen avulla pyritään parantamaan unionin taloudellista kilpailukykyä sekä varautumista tuleviin kriiseihin. Eurooppalainen lääketeollisuus on tässä tärkeässä roolissa. Vahva ja elinvoimainen lääkeala on tärkeä osa kriisinkestävää yhteiskuntaa.

29.04.2024 | Mari Sirviö, erityisasiantuntija

Sähköinen pakkausseloste vie lääkepakkaukset digiaikaan

Lääkepakkauksessa olevan paperisen pakkausselosteen korvaaminen pakkaukseen linkitetyllä sähköisellä versiolla mahdollistaa ajantasaisen tiedon lääkkeen käyttäjälle, helpottaa lääkkeiden saatavuuskysymyksiin liittyviä haasteita ja pienentää lääkepakkauksen ympäristöjalanjälkeä. Monessa Euroopan maassa jo kokeillaankin sähköistä pakkausselostetta – olisiko Suomi seuraava?

26.04.2024 | Eeva Kärkkäinen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Novartis Finland Oy

Ikääntyvä Eurooppa tarvitsee terveitä ja työkykyisiä ihmisiä – lääketieteen kehitys tarjoaa mahdollisuuksia tavoitteen saavuttamiseen

Miten huolehtia ikääntyvästä väestöstä samalla, kun työvoimasta on pulaa? Suomen lisäksi moni muu Euroopan maa painii samojen haasteiden parissa. Yksi ratkaisu ongelmaan on sen varmistaminen, että hyödynnämme lääketieteen kehityksestä syntyvät mahdollisuudet täysimääräisesti. Ikääntyvässä Euroopassa ei ole varaa olla ottamatta terveydenhuollon vaikuttavia ratkaisuja käyttöön.

23.04.2024 | Ritva Lehtonen, toimitusjohtaja, Sanofi Oy 

Euroopan terveysriippumattomuuden varmistaminen on tärkeää

Terveys on investointi, ei kustannus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30