Vuoden Lääkeinformaatioteko

Vuoden Lääkeinformaatioteko on Lääketeollisuus ry:n vuosittain jakama tunnustus.

Tunnustus annetaan viestinnän tai markkinoinnin teolle tai kampanjalle, joka nostaa esiin jonkin merkittävän ja ajankohtaisen terveyskysymyksen kuluttajille. Palkinnon valitsee riippumaton raati ja tunnustus luovutetaan voittajille vuosittain lääkealan ammattilaisten Farmasian päivillä.

Palkitut viestintäkampanjat ovat tavoitelleet onnistuneesti suomalaisten terveyteen ja lääkkeisiin liittyvän tietoisuuden lisäämistä ja huomion herättämistä. Niillä on myös onnistuttu herättämään yhteiskunnallista keskustelua.

Yhtenä tunnustuksen kriteerinä on myös, miten kampanjassa on hyödynnetty erilaisia medioita lääkemarkkinoinnin Eettisiä ohjeita noudattaen. Eettiset ohjeet ovat jo yli 60 vuoden ajan olleet lääketeollisuuden itsesääntelyn pohja. Niiden tavoitteena on mm. varmistaa lääkkeiden käyttäjien turvallinen lääkkeiden käyttö.

Vuoden 2022 kilpailun voittajaan voit tutustua täällä.

Vuoden 2021 kilpailun voittajaan voit tutustua täällä.

Vuoden 2020 kilpailun voittajaan voit tutustua täällä

Vuoden 2019 kilpailun voittajaan voit tutustua täällä.

Lisätietoja:

Jaakko Laurila, erityisasiantuntija p.040 776 3031