Vastuullinen ja valvottu lääkeala

Lääkeala kantaa suurta vastuuta ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. 

Alamme asiantuntijat työskentelevät ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin eteen lakkaamatta. Jäsenyritystemme tuloksesta käytetään jopa 20 % uusien hoitojen kehittämiseksi – jotta ihmisten elämänlaatu paranisi, jotta yhä useampi sairaus voitaisiin parantaa tai jopa ennaltaehkäistä. Alamme tuo toivoa myös niille, joilla ei ole vielä toivoa paranemisesta.

Kannamme vastuumme myös yhteiskunnasta. Uusilla hoidoilla voidaan saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sitä kautta katkaista ikääntyvän maamme kestävyysvajetta.

Koska työskentelemme ihmisten terveyden parissa, on tärkeää, että alamme on myös tarkkaan säänneltyä ja ohjattua. Lääkkeiden turvallisuutta, valmistusta, käyttöä, myyntiä ja markkinointia valvoo sosiaali- ja terveysministeriön alainen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Teemme saumatonta ja avointa yhteistyötä alaamme valvovien viranomaisten kanssa ja se on meille tärkeää.

Lue lisää viranomaisyhteistyöstämme

Mitä vastuullisuus merkitsee lääketeollisuudelle?