Vastuullista markkinointia

Lääkeala on poikkeuksellinen toimiala, sillä se ohjeistaa ja valvoo toimijoidensa markkinointia omaehtoisesti täydentäen viranomaisen toimintaa.

Tavoitteena on tukea ja ohjata lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä. Suomessa olemme edelläkävijöitä. Omaehtoinen valvonta on toiminut jo 60 vuotta. Malli on samankaltainen kuin esimerkiksi lehdistöllä, jota valvoo Julkisen sanan neuvosto.

Jäsenyrityksemme ovat sopimuksella sitoutuneet Lääketeollisuuden Eettisiin ohjeisiin, joissa säännellään, miten lääkkeitä tulee markkinoida terveydenhuollon ammattilaisille ja kenelle tahansa kuluttajalle. Eettiset ohjeet täydentävät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean valvontaa. 

Kaikki Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset noudattavat ohjeita. Muille lääkeyrityksille ohjeisiin sitoutuminen on vapaaehtoista. Lääketeollisuuden omaehtoisen markkinoinnin valvonta on avointa. Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen Lääketeollisuus ry:hyn, jos jäsenyrityksemme toiminta on ohjeiden vastaista.

Eettiset ohjeet sisältävät säännöt mm.

  • lääkemarkkinointiin
  • lääke-esittelyn tapoihin
  • lääketeollisuuden ja potilasjärjestöjen väliseen yhteistyöhön
  • kuluttajille suunnattuun tiedotukseen ja informaatioon, joka liittyy terveyteen ja sairauksiin.

Eettisten ohjeiden soveltamista ja noudattamista ohjaa ja valvoo puolueeton Lääkemarkkinoinnin valvontakunta ja sen alaisuudessa toimivat tarkastusvaliokunnat.

Lisätietoja:

Laura Labart, erityisasiantuntija p. 040 7477 620
Jaakko Laurila, erityisasiantuntija p. 040 776 3031

Lue lisää: 

Ohjeita potilasjärjestöjen ja lääkeyritysten väliseen yhteistyöhön
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Efpia Codes of Practise
IFPMA Marketing Code