Vastuullista markkinointia

Lääkeala on poikkeuksellinen toimiala, sillä se ohjeistaa ja valvoo toimijoidensa markkinointia omaehtoisesti

Lääketeollisuus täydentää vapaaehtoisella omavalvonnalla lakisääteistä lääkemarkkinoinnin viranomaisvalvontaa. Omavalvonta perustuu Lääketeollisuus ry:n Eettisiin ohjeisiin, joissa säännellään yksityiskohtaisesti, miten lääkkeitä voidaan markkinoida kuluttajille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Eettiset ohjeet ovat lakisääteisiä vaatimuksia tiukemmat, ja Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet niiden noudattamiseen. Muille lääkeyrityksille ohjeisiin sitoutuminen on vapaaehtoista. Eettisten ohjeiden soveltamista ja noudattamista valvoo riippumaton, teollisuuden ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva Lääkemarkkinoinnin valvontakunta ja sen alaisuudessa toimivat tarkastusvaliokunnat.

Tavoitteena on tukea ja ohjata lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä. Suomessa olemme edelläkävijöitä, sillä omaehtoinen valvonta on ollut toiminnassa yli 60 vuotta. Malli on samankaltainen kuin esimerkiksi lehdistöllä, jota valvoo Julkisen sanan neuvosto.

Eettiset ohjeet sisältävät säännöt mm.

  • lääkemarkkinointiin
  • lääke-esittelyn tapoihin
  • lääketeollisuuden ja potilasjärjestöjen väliseen yhteistyöhön
  • kuluttajille suunnattuun tiedotukseen ja informaatioon, joka liittyy terveyteen ja sairauksiin.

Eettisten ohjeiden soveltamista ja noudattamista ohjaa ja valvoo puolueeton Lääkemarkkinoinnin valvontakunta ja sen alaisuudessa toimivat tarkastusvaliokunnat.

Lääketeollisuuden omaehtoisen markkinoinnin valvonta on avointa. Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen Lääketeollisuus ry:hyn, jos jäsenyrityksemme toiminta on ohjeiden vastaista.

Lue lisää: 

Ohjeita potilasjärjestöjen ja lääkeyritysten väliseen yhteistyöhön
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Efpia Codes of Practise