Antibioottiresistenssiä vastaan

Antibioottiresistenssi on ilmiö, jossa bakteerikanta muuttuu vastuskykyiseksi eli resistentiksi sairauden hoitamiseen käytetylle antibiootille. Moniresistentit bakteerit ovat vastustuskykyisiä usealle eri antibiootille.

Antibioottiresistenssi lisää ihmisten sairastavuutta, kuolleisuutta ja terveydenhuollon kustannuksia. Se on lisääntynyt viime vuosina nopeasti, ja ilmiöstä on muodostunut yksi lääketieteen ja eläinlääketieteen vakavimpia uhkia.

Tulevaisuudessa monet sairaudet, jotka nyt ovat antibiooteilla hoidettavissa, saattavat olla ihmisten henkeä uhkaavia. Tavanomaisetkin tulehdukset voivat olla erittäin vaarallisia myös perusterveille. Sairauksien hoitamisen lisäksi antibiootit ovat tärkeitä esimerkiksi leikkaustoimenpiteiden onnistumisessa sekä osana syövän lääkehoitoa, HIV-hoitoja sekä elinsiirtojen yhteydessä.

Antibiootteja vain todelliseen tarpeeseen

Uusia antibioottihoitoja tulisi käyttää säästeliäästi, jotta niiden osalta antibioottiresistenssiä voidaan viivyttää. Antibioottiresistenssin yleistymisen ehkäisemiseksi on tärkeää, että antibiootteja käytetään vain silloin, kun ne ovat tarpeen.

Antibiootteja ei saa käyttää liikaa tai vääriin tarkoituksiin. Terveydenhuollossa tarvitaan selkeitä ohjeita antibioottien oikeasta ja turvallisesta käytöstä, sillä ohjeet eivät saa kuitenkaan estää antibioottien käyttöä silloin, kun ne ovat tarpeen.

Ihmisten on hyvä muistaa, että antibiootit eivät auta esimerkiksi tavalliseen flunssaan tai nuhakuumeeseen. Turha tai vääränlainen antibiootin käyttö lisää antibioottiresistenssin riskiä ja saattaa vaikeuttaa hoitoja myöhemmin. Antibiootteja ei pidä koskaan ostaa ilman lääkärin määräystä, vaikka niitä olisikin esimerkiksi turistikohteessa saatavilla apteekista.

Teollisuus, viranomaiset ja tutkijat yhteistyössä

Lääketeollisuus on sitoutunut työskentelemään antibioottiresistenssiä vastaan investoimalla tutkimukseen ja kehitystyöhön, joilla luodaan uusia innovatiivisia hoitoja, sekä edistämällä uusien antibioottien saatavuutta. Euroopassa on käynnissä kaksi lääketeollisuuden, viranomaisten ja tutkijoiden yhteishanketta, joiden tavoitteena on löytää keinoja uusien antibioottien kehittämiseksi.

Lue lisää:

THL:n sivuilta antibioottiresistenssistä