Suomi tuotantoympäristönä

Lääketeollisuus on Suomelle houkutteleva teollisuuden ala korkean osaamistarpeen ja korkean kannattavuuden takia. Viimeiset selvitykset osoittavat, että tulevaisuudessa Suomessa voisi olla merkittävästi enemmän lääketeollisuuden tuotantoa. 

Suomessa on tällä hetkellä varsin vähän lääketeollisuuden tuotantoa. Suurimpia tuotantolaitoksia ovat Bayer Turussa, Orion Espoossa, Santen Tampereella ja Finvector, joka toimii Kuopiossa. Lisäksi Suomessa toimii pienemmässä mittakaavassa itsehoitolääkkeitä valmistavia yrityksiä ja lääkkeiden sopimusvalmistajia.

Valttinamme on vankka erityisosaaminen monella lääketieteen alalla. Suomessa on onnistuttu kehittämään lääkkeitä, joilla on vahvaa maailmanlaajuista kysyntää ja niinpä merkittävä osa Suomessa valmistetuista lääkkeistä viedäänkin ulkomaille. Tämä on nostanut lääkkeet viimeisten vuosien aikana vientitilastojen top 10 -listalle. Erityisosaamista löytyy mm. hormoniehkäisimissä, silmälääkepuolella ja hormonilääkkeiden valmistuksessa.

Lääketeollisuus on Suomelle houkutteleva teollisuuden ala korkean osaamistarpeen ja korkean kannattavuuden takia. Vuonna 2021 alan kokonaisinvestoinnit nousivat 357 miljoonaan euroon. Tuotantoinvestoinnit kasvoivat 121 miljoonaan euroon vuonna 2021, mikä tarkoittaa 80 %:n kasvua. Tutkimuksen ja tuotekehityksen investoinnit sen sijaan laskivat noin 9 % 234 miljoonaan euroon. 

Alan viimeaikaiset investointiluvut ovat siis aiempia vuosia lupaavampia, mutta kirittävää riittää, sillä investoinnit ovat Suomessa jääneet jälkeen yleisestä Euroopan investointikehityksestä. 

Suomen vahvuuksia ovat muun muassa koulutettu työvoima ja korkeatasoinen perustutkimus. Lisäksi meillä on luotettava terveydenhuoltojärjestelmä ja ennakoitava toimintaympäristö investointeja harkitsevalle.

Kasvu edellyttää tietoisia valintoja 

Suomi voisi kuitenkin olla nykyistä merkittävämpi lääketuotantomaa. Tämä selviää mm. VTT:n vuonna 2021 toteuttamasta selvityksestä. 

Selvityksessä tarkastellaan laajasti alan tulevaisuuden kilpailukykyä ja todetaan, että Suomessa voitaisiin lisätä lääketeollisuuden tutkimusta ja tuotantoa sekä luoda uusia korkean osaamisen työpaikkoja.

Selvitystyössä esitellään kolme rinnakkaista kehityspolkua, jotka kaikki osaltaan vahvistavat suomalaista lääketeollisuutta ja luovat mahdollisuuksia uusille investoinneille.

Kullekin polulle lähteminen on kansallinen valinta, joka vaatii merkittäviä panostuksia ja yhteistä tahtotilaa niin julkisilta toimijoilta kuin yrityksiltä. Kehityspolut ovat: Huoltovarmuus, Tutkimuksesta liiketoiminnaksi ja Älykäs lääketeollisuus. Tutustu kehityspolkuihin tutkimusraportista.

Suomen vahvuudet voidaan VTT:n selvityksen mukaan parhaiten hyödyntää erikoistumalla muutamiin, kapean segmentin tuotteisiin ja keihäänkärkiin. Tällöin valittujen tutkimusalojen lisäksi niiden tuotantoa voisi olla tulevaisuudessa Suomessa.

Lisäksi Suomessa on kuitenkin polttava tarve kehittää kansallisia rahoitusmekanismeja, kohdistaa olemassa olevia tukia joustavasti ja lisätä vuoropuhelua kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Lue lisää: 

VTT:n selitys: Lääketeollisuuden on mahdollista kasvaa Suomessa merkittävästi
Tiedote: Tarkkanäköinen elinkeinopolitiikka ja houkuttelevan tutkimusympäristön rakentaminen ovat taanneet lääketeollisuuden työpaikkojen vakauden
ETLA:n Terveysalan jalanjälkiraportti 2021

Olisiko Suomeen mahdollista saada lisää lääketeollisuuden tuotantoinvestointeja?