Itsehoitolääkkeet

Vastuullinen itselääkintä helpottaa oireita ja parantaa elämänlaatua, kun vaivan hoitaminen ei vaadi lääkärissäkäyntiä.

Itsehoitolääkkeiden käyttö tehostaa terveydenhuoltoa. Säästöjä syntyy, kun lääkärikäynnit ja korvattavien lääkkeiden reseptit vähenevät. Viranomaiset eivät säätele itsehoitolääkkeiden hintoja, vaan ne määräytyvät markkinoilla kilpailun mukaan.

Itsehoitolääkkeet ovat

  • lääkevalmisteita, joiden ostamiseen ei tarvita lääkemääräystä
  • tutkittuja ja yleensä pitkään käytössä olleita peruslääkkeitä, joilla on harvoin yllätyksellisiä haittoja
  • ostettavissa vain apteekista nikotiinikorvausvalmisteita lukuun ottamatta.

Itsehoitolääkkeiden hyödyntäminen edellyttää, että itsehoitolääkkeet ja niiden mahdollisuudet tunnetaan. Lääketeollisuus tuottaa jatkuvasti päivittyvää tietoa valmisteistaan ja apteekit antavat vaikuttavaa lääke- ja terveysneuvontaa. Jos sitä hyödynnettäisiin entistä enemmän, itsehoidon mahdollisuudet tehostuisivat. Itsehoitolääkkeiden valikoimaa voisi myös jossain määrin laajentaa.

Keskeistä on, että lääkitysturvallisuus varmistuu. Erilaiset riskiryhmät ja niiden tarpeet on kyettävä tunnistamaan. Itsehoitolääkkeet voidaan määritellä lisäneuvontaa vaativiksi valmisteiksi, jolloin apteekissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että lääke on potilaalle sopiva ja hän ymmärtää, miten lääkettä käytetään oikein. Tällaisia valmisteita on viime aikoina tullut lisää markkinoille.

Lue lisää:

Fimean materiaalia itsehoitolääkkeistä 
Association of the European Self-Medication Industry AESGP