Kehitetään kansallista rokotusohjelmaa systemaattisesti kattamaan ihmisen koko elinkaari

Rokotteiden on osoitettu tuovan huomattavaa arvoa yksilöille, mutta myös yhteiskunnalle. Tehokkailla rokotteilla ja tehokkaalla rokottamisella säästetään miljoonia ihmishenkiä joka vuosi. Parhaimmillaan uudet rokotteet tehostavat terveydenhuoltojärjestelmien toimintaa, tukevat yhteiskunnan sosioekonomista kehitystä ja valmistavat yhteiskuntaa vakaviin, rajat ylittäviin terveysuhkiin. Kansalliseen rokotusohjelmaan sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.


Tunnistetaan rokotteiden laaja yhteiskunnallisesta arvo

  • Rokotteet ovat investointi koko väestön tasa-arvoisempaan terveyteen, työ- ja toimintakykyyn ja keino parantaa terveydenhuollon kantokykyä. Suoran terveyshyödyn lisäksi positiiviset ulkoisvaikutukset ja vaikutukset tuottavuuteen. 
  • Väestön ikääntyessä kansallisen rokotusohjelman tulee kattaa ihmisen koko elinkaari. Nykyisen rokotusohjelman painopiste on lapsissa. Aikuisilla on rokotussuojasta huolehtiminen rokotusohjelman ulkopuolella, pääsääntöisesti yksilön omalla vastuulla ja omalla kustannuksella. Sosioekonomisen taustan mukaiset terveyserot ja eriarvoisuus korostuvat.
  • Rokotetutkimukset ovat investointi Suomeen. Tutkimus luo korkean osaamisen työpaikkoja.

 

Mahdollistetaan uusien rokotteiden nopeampi käyttöönotto ja saatavuus

  • Turvataan THL:n arviointityöhön riittävät resurssit. Vahvistetaan arviointi- ja hyväksymisprosessien ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä. 
  • Suomen tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyinen, jotta uudet rokoteinnovaatiot saadaan Suomessa käyttöön.  

 

Vahvistetaan pitkäjänteistä rahoitusta  

  • Rokotusohjelman rahoitusta tulee tarkastella suhteessa terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin. 
  • SOTE-uudistuksen onnistuminen edellyttää investointia ja kannustimia ennaltaehkäisyyn. Terveys, hyvinvointi, parempi tuottavuus ja toimintakyky jäävät saamatta, kun ennaltaehkäisyn työkalut eivät ole täysimääräisesti käytössä. 
  • Rokotteissa on edelleen ali-investointi. Uudet rokotteet tulevat Suomessa laajamittaiseen käyttöön hitaasti. Viipeistä aiheutuu turhia kustannuksia, kun uusien rokotteiden terveys- ja tuottavuushyödyt jäävät saamatta.
  • Lasten ja aikuisten rokotusohjelman rahoitusta tulee kasvattaa nykyistä pitkäjänteisemmin suhteessa rokotteiden tuomaan hyötyyn ja väestön ennaltaehkäisyn tarpeeseen.