Usein kysyttyä yhteistyön julkistamisesta

Miksi yhteistyöhön liittyvät taloudelliset tiedot julkaistaan?
Kiinnostus lääketeollisuuden ja esimerkiksi lääkäreiden väliseen yhteistyöhön on kasvanut viime vuosina. Potilaille on tärkeää, että he voivat luottaa lääkärin suosittelevan ja määräävän kulloinkin asianmukaisen hoidon, joka perustuu kliiniseen näyttöön ja kokemukseen.

Milloin tiedot julkaistaan?
Tiedot julkaistaan Suomessa yleensä vuosittain kesäkuussa. Silloin julkaistut tiedot koskevat edellisen vuoden yhteistyötä.

Missä tiedot julkaistaan?
Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset julkaisevat tiedot omilla kotisivuillaan. Lääketeollisuus ry on koonnut näille sivuille linkit jäsenyritystensä julkistamista käsitteleville sivuille.

Miten tiedot julkaistaan?
Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset julkaisevat kotisivuillaan taulukkomuotoisen raportin. Raportti sisältää sekä terveydenhuollon organisaatioita että yksittäisiä terveydenhuollon ammattilaisia, kuten lääkäreitä, koskevia tietoja. Tiedot julkistetaan joko asianomaisen nimellä tai yhteenvetosummina.

Mitä tietoja julkaistaan?
Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä on monia erilaisia yhteistyömuotoja. Tavoitteena on julkistaa sidonnaisuudet selkeästi ja läpinäkyvästi. Pääsääntönä on julkistaminen yksilötasolla eli palkkioita tai muita etuuksia saaneen henkilön nimellä.

Kenen tietoja julkaistaan?
Julkistaminen koskee terveydenhuollon ammattilaisia eli lääkäreitä, proviisoreja, farmaseutteja ja sairaanhoitajia sekä terveydenhuollon organisaatioita, kuten yhdistyksiä ja liittoja.

Millaisia yhteistyömuotoja julkistaminen koskee?

Koulutusta

  • koulutusten järjestämisen tukeminen
  • rekisteröintimaksut koulutustilaisuuksissa tai kongresseissa
  • matka- ja majoituskustannukset
  • näyttelypaikkavuokrat, mainostilan ostaminen

Asiantuntijoiden tietotaidon hyödyntämistä

  • palkkiot puhujille ja kouluttajille
  • koulutusmateriaalien suunnittelu ja tuottaminen
  • muu asiantuntijakonsultointi

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvää yhteistyötä