Ilmoita haittavaikutuksista

Merkittävä vastuu lääkkeiden haittavaikutustietojen kertymisestä on myös lääkkeiden käyttäjillä ja terveydenhuollon ammattilaisilla. Pitkän aikajänteen turvallisuustietoa lääkkeitä kehittäville yrityksille kertyy vain, jos kaikista haittavaikutuksista tai epäilyistä tehdään ilmoitus.

Lääkkeiden ja rokotteiden haittavaikutuksista voi ilmoittaa kuka tahansa; lääkärit, apteekkihenkilökunta sekä kaikki muut terveydenhuollon ammattilaiset, mutta myös tavalliset lääkkeen käyttäjät.

Jos epäilet, että lääkkeesi vaikuttaa haitallisesti, kerro siitä hoitavalle lääkärillesi, apteekkihenkilökunnalle tai ilmoita siitä Fimealle tai lääkkeen myyntiluvanhaltijalle itse. Myyntiluvanhaltijan nimi sekä yhteystiedot löytyvät lääkepakkauksesta. Yritysten verkkosivujen kautta löytyy tarkempia ohjeita haittavaikutusten ilmoittamisesta.

Lue lisää: Tietoa Fimean haittavaikutusjärjestelmästä