Lääkkeen arvo

Lääkkeellä on arvoa niin yksittäiselle potilaalle, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle jayhteiskunnalle.

Lääkkeet tuovat ihmisille hyvinvointia ja parempaa elämänlaatua sekä pidentävät ihmisen elinikää. Uudet teknologiat ja innovatiiviset yksilölliset hoito sekä oikea-aikainen hoitoonpääsy, rokotteet ja potilaiden saama tuki parantavat jatkuvasti potilaiden hoitotuloksia.

Vaikuttavilla hoidoilla luodaan arvoa myös yhteiskunnalle. Se tapahtuu vaikuttamalla kokonaiskustannuksiin; vähentämällä sairauksien aiheuttamaa taakkaa ja pienentämällä tuottavuuden menetyksiä, kuten ennen aikaisista työkyvyttömyyseläkkeistä ja sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia. 

Lääkehoitojen ja hoidon kehittymisen avulla on saatu ikävakioitu kuolleisuus laskemaan ja lisätyövuosia yhteiskuntaan. Samalla tämän kustannustekijän toisin kuin usein luullaan, lääkehoitojen osuus terveydenhuollon menoista ei ole kasvanut kymmenen viimeisen vuoden aikana. Lääkehoitojen osuus terveydenhuollon menoista vuonna 2016 oli noin 15 prosenttia, kun se vuonna 2008 oli 18 prosenttia.

Lääke- ja terveysalalla on myös mahdollista luoda yhteiskunnallemme talouskasvua tutkimuksen, innovaatioiden ja yhteistyön kautta. Yhteistyöllä voidaan vahvistaa terveysalan tutkimusta ja saada entistä enemmän investointeja Suomeen. Näin myös varmistamme erityisosaajien pysymisen ja työpaikat Suomessa tulevaisuudessakin.

Lue lisää Lääkkeen arvo -raportistamme