600 euron lääkkeiden vuosiomavastuu on monelle kohtuuton

07.10.2022 | Suvi Mäklin, erityisasiantuntija

600 euron lääkkeiden vuosiomavastuu on monelle kohtuuton

Lääketeollisuus ry kannattaa vuosiomavastuun jäädyttämistä vuoden 2022 tasoon

Vuoden 2023 talousarvioesityksessä ehdotetaan lääkekorvausjärjestelmän vuosiomavastuuta jäädytettäväksi vuodelle 2023 vuoden 2022 tasoon. Lääketeollisuus ry:ssä kannatamme ehdotusta. 

Venäjän sota Ukrainassa, epävakaa maailmantilanne ja yleinen hintojen nousu tuovat uhkia ihmisten perustarpeille ja asettavat monet pienituloiset entistä tiukempaan taloudelliseen tilanteeseen.

Tämä ei saisi kenenkään kohdalla johtaa siihen, että ihminen joutuu valitsemaan lääkkeiden ja muiden arkisten hankintojen, kuten ruuan välillä. Lähes 600 euron lääkkeiden vuosittainen omavastuu on kohtuuton erityisesti pienituloisille ja monisairaille sekä niissä tilanteissa, kun vuosiomavastuu saattaa täyttyä jo yhden lääkeostoksen perusteella.

Kannatamme esitystä jäädyttää vuosiomavastuu, koska se tukee osaltaan ihmisten mahdollisuutta hankkia sairauden hoitoon tarvitsemiaan lääkkeitä. Se myös kohdentuu erityisesti niihin potilaisiin, joiden lääkekulut ovat muutoinkin suuret.

Lääkekorvausjärjestelmän tarkoituksena on turvata tarvittavat lääkkeet kohtuullisin kustannuksin. Silti noin kolmannes lääkehoidon kustannuksista jää Suomessa potilaan maksettavaksi. 

Käytännössä lääkekaton jäädyttäminen tarkoittaa sitä, että lääkekattoa ei koroteta nykyisestä 592,16 eurosta 636,03 euroon kansaneläkeindeksin mukaisesti. Korotus olisi tällä kertaa ollut lähes 44 euroa, mikä on merkittävästi suurempi kuin yleensä. Esimerkiksi vuodesta 2021 vuoteen 2022 lääkekatto nousi 12,18 euroa.

Yhteiskunnassa tulisi aktiivisesti kehittää ja aktiivisesti etsiä ratkaisuja omavastuun aiheuttaman taakan helpottamiseen myös pidemmällä aikavälillä. Tässä kohtaa lääkkeiden omavastuun jäädyttäminen on tärkeä toimenpide.