Aktiivinen innovaatiopolitiikka voi tuoda Suomelle terveysalan kasvua

24.02.2022 | Petri Lehto, yhteiskuntasuhdejohtaja, MSD Finland Oy & Antti Viitanen, Pohjoismaiden yhteiskuntasuhdejohtaja, Novartis Nordic

Aktiivinen innovaatiopolitiikka voi tuoda Suomelle terveysalan kasvua

Euroopan komissio julkistaa tänä vuonna esityksensä eurooppalaisen lääkelainsäädännön uudistamisesta. Suomen tulisi vahvana innovaatiomaana huolehtia, että komission tulevissa uudistuksissa varmistetaan Euroopan kilpailukyky tulevaisuudessakin.

Kansantalouden ja hyvinvoinnin välillä on vahva yhteys – talous kulkee käsi kädessä terveyden kanssa. Tämän on koronapandemia osoittanut.

Pandemioiden ja muiden terveyden haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan sekä kansallisia että EU-tason ratkaisuja. Niin ihmisten terveyden, talouden elpymisen kuin koko Euroopan kilpailukyvyn näkökulmasta äärimmäisen tärkeää, että eurooppalainen toimintaympäristö on kannustava tutkimukselle ja innovaatiotoiminnalle. 

Tähän tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja vahvaa EU-politiikkaa ja siksi myös Suomen on syytä ottaa aktiivisesti osaa juuri meneillään olevaan EU-sääntelyä koskevaan uudistukseen.

Uudistuksessa nimittäin määritellään mm. niitä ehtoja, joilla uudet lääke- tai rokoteinnovaatiot voivat saada kliinisen lääketutkimuksen perusteella luvan käyttöön (ns. myyntilupa) sekä kannusteita uusien innovaatioiden kehittämiselle. Teollisuudelle asetettavat lisävaatimukset tai heikennykset kannusteissa haittaavat kehitystä, joka on vuosikymmenien aikana Euroopassa saatu aikaan. 

Talouden elpymisessä tutkivalla lääketeollisuudella ja koko terveysalalla voi olla merkittävä rooli koko Euroopassa mutta myös Suomessa. Terveysalalla on mahdollisuus tuoda maahamme lisää tutkimustoimintaa ja kansantalouden kasvua, enemmän tuotantoinvestointeja, osaamista ja työpaikkoja. Tämän lisäksi saamme etunojassa aivan uusimpia ja vaikuttavia työkaluja sairauksien ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin ja hoitoon. 

Terveysalan kasvustrategia on kansainvälisessä vertailussa loistava esimerkki eri politiikka-alojen välisestä yhteistyöstä, jolla edistetään toimialan kasvua ja innovaatioita. Suomessa se tarjoaa terveysalalle vahvan ja myönteisen toimintaympäristön. Meillä Suomessa on tarjolla siihen kuuluvaa osaamista, teknologiaa ja yhteistyön rakenteita, jotka ovat erittäin tärkeitä kilpailutekijöitä, mitä lääketeknologian tarpeisiin tulee. 

Erityiseksi Suomen kyky tuottaa luotettavaa terveysdataa ja edistää sen tietoturvallista käyttöä

Lääketeollisuus on Euroopalle tärkeä vientiala ja työllistäjä. Suomen aktiivisempi ote eurooppalaisessa terveysalan teollisuuspolitiikassa voisi vahvistaa Suomen mahdollisuuksia houkutella entistä enemmän lääketeollisuuden investointeja sekä lisätä tutkimustoimintaa, lisätä vientiä ja parantaa korkean osaamisen työpaikkojen syntymistä. 

Suomi on aina jakanut EU:n tavoitteet osaamiseen perustuvasta teollisuus- ja kasvupolitiikasta, ja tällä linjalla on tärkeä jatkaa. Nyt onkin erityisen tärkeää, että Suomi huolehtii, että komission uudistuksissa varmistetaan Euroopan kilpailukyky tulevaisuudessakin

Petri Lehto, yhteiskuntasuhdejohtaja, MSD Finland Oy, toimikuntapuheenjohtaja, Lääketeollisuus ry

Antti Viitanen, Pohjoismaiden yhteiskuntasuhdejohtaja, Novartis Nordic, asiantuntijaryhmäpuheenjohtaja, Lääketeollisuus ry